• OBJAVLJENO: 27.04.2017.
Potpisan Protokol o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III)  
Nastavlja se dobra saradnja između Vlade BPK Goražde i UNDP-a u BiH

IMG_5555

Protokol su potpisali premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i voditeljica UNDP-ovog Projekta  integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) u BiH Aida Laković-Hošo, a radi se o zajedničkom projektu Vlade Švicarske i Razvojnog programa ujedinjenih naroda u BiH.

Radi se o nastavku treće faze projekta koja ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou. ILDP će preuzeti podršku širokom krugu partenra u cilju afirmiranja funkcionalnog sistema za planiranje i upravljanje razvojem, pojačavajući provedbu javnih politika, uključujući i one koje se odnose na integraciju u Evropsku uniju. Takođe, planirana je i podrška kantonima kada je u pitanju primjena Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH, uključujući i podršku novom ciklusu planiranja za period iza 2020.godine.

Dosadašnja saradnja Vlade BPK Goražde i ILDP-a zasnovana je  na Memorandumu o  razumijevanju koji je potpisan 2014.godine, što je rezultiralo izradom a potom i usvajanjem  Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za period 2016-2020.godina.  Tokom izrade, ILDP je osiguravao stručnu podršku i davao metodološke smjernice, a današnje potpisivanje Protokola definira saradnju u pogledu uspostave mehanizama za njenu implementaciju.

IMG_5544

„ Protokol je potpisan na period od četiri godine i šest mjeseci, a obaveza Kantona odnosi se na uspostavu mehanizma strategije razvoja u smislu da se oni prioriteti koji su prepoznati u Strategiji razvoja uvrštavaju u godišnje programe kantonalne Vlade, kantonalnih ministarstava, za čiju realizaciju je neophodno blagovoremeno planiranje  sredstava u budžetu. Takođe, potrebno je da se  iznalaze sredstva i iz drugih izvora, te da se vrši redovno praćenje njene implementacije, kao i redovno izvještavanje kako prema Skupštini, tako i prema cjelokupnoj javnosti“- istaknula je voditeljica Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) Aida Laković- Hošo.

Današnjim činom potpisavanja BPK Goražde nastavlja  dosadašnju uspješnu  saradnju sa UNDP-om u BiH- kazao je premijer BPK Goražde Emir Oković.

„Činjenica je da smo mi prošle godine usvojili Strategiju razvoja i da smo sve programe utroška i aktivnosti direktno vezali za programe, mjere utvrđene u samoj Strategiji. U ovoj godini ćemo imati prvi izvještaj o realizaciji i na kraju uvidjeti dokle smo došli u tom procesu. Na nivou FBiH usvojen je Zakon o razvojnom planiranju koji je otprilike kompletno tu oblast planiranja, programiranja i izvještavanja normirao na jedan novi način i u tom kontekstu UNDP se pojavljuje kao stručna konsultantska pomoć vezano za taj pravac. Istina, pojedini članovi Vlade su imali priliku da učestvuju u izradi tog zakona kroz rad radne grupe, što će nam sveukupno doprinijeti da cjelokupan rad podignemo na jedan veći nivo. Na kraju, predpristupni fondovi i kompletni procesi evropskih integracija uslovljavaju i traže ovakav jedan pristup radu i to je nešto što je sasvim sigurno dobro došlo“ – riječi su premijera Okovića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.