• OBJAVLJENO: 28.06.2011.
Organizovan sastanak sa menadžmentom zdravstvenih ustanova
Dogovorom do kvalitetnije zdravstvene zaštite

sastanak_dzravstvo-_290611_1.JPG

Razmatranje problema u ustanovama primarne i sekundare zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i primjena odredbi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, bile su teme današnjeg sastanka premijera BPK-a Emira Frašta (u funkciji ministra zdravstva) sa direktorima i pomoćnicima Kantonalne bolnice i Doma zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ u Goraždu Bejadinom Lutvićem, Sabinom Gušo i Olgom Hasanbegović.

sastanak_dzravstvo-_290611_2.JPG

Sastanku su prisustvovali i pomoćnica direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Elvedina Zec, predsjednik Upravnog odbora Zavoda Emir Sijerčić, kao i stručni saradnici kantonalnog resornog ministarstva. Razgovarano je o rješavanju statusa Hitne pomoći i Centra za fizikalnu rehabilitaciju koji bi prema odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti trebali preći u nadležnost domova zdravlja. Obzirom na specifičnosti našeg Kantona, deficitarnost stručnih kadrova te probleme sa prostorom i finansiranjem, direktori zdravstvenih ustanova dogovorili su se da Hitna pomoć ostane u nadležnosti Kantonalne bolnice, a CBR ( ambulantno liječenje) pređe u nadležnost Doma zdravlja „dr.Isak Samokovlija“Goražde. Druga pitanja vezana za prostor, koja će biti potrebno definisati ako Kantonalna bolnica dobije sredstva za rekonstrukciju od Turske razvojne agencije (TIKE), rješavat će se u daljim pregovorima. Na sastanku je bilo riječi i o angažovanju ljekara specijalista, kao i ostalim pitanjima vezanim za organizaciju zdravstvene zaštite koja, kako je istaknuto, mora biti u funkciji građana ovog Kantona i njihovih potreba.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.