• OBJAVLJENO: 29.05.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala nastavak 104.redovne sjednice
Usvojen nacrt Zakona o državnoj službi u BPK Goražde i prijedlog Zakona o koncesijama BPK Gooražde

IMG_6627

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila nacrte Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Posljednjim zakonom, s ciljem racionalizacije i reforme uprave, predviđeno je ukidanje tri samostalne upravne organizacije i dvije upravne organizacije u sastavu ministarstava, koje bi se trebali pripojiti kantonalnim organima uprave koji po prirodi poslova mogu preuzeti nadležnost organa koji se ukida.

Vlada je takođe zadužila nadležne organe da u što kraćem roku pripreme izmjene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju BPK-a Goražde kako bi se riješio njen pravni status.

U skupštinsku proceduru upućen je i prijedlog Zakona o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čiji je predlagač kantonalno Ministarstvo za privredu. Prema riječima resornog ministra, ovim zakonom koji je prošao javne rasprave, na kvalitetniji način će se urediti stanje u ovoj oblasti, kao i način raspodjele prihoda od koncesija.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o trenutnom pravnom statusu Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila Ministarstvo za privredu da pripremi nacrt Zakona o turizmu  kojim bi se regulisalo ovo pitanje.

Takođe, k znanju je primljena Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde, kao i Informacija Ministarstva za privredu o zaključcima i inicijativama sa 10.sjednice Ekonomsko-socijalno vijeća BPK-a Goražde.

Vlada je s tim u vezi usvojila zaključak da se poduzmu aktivnosti na unaprjeđenju rada Ekonomsko-socijalnog vijeća, uz stvaranje finansijskih i ostalih pretpostavki za njihov normalan rad i funkcionisanje.

IMG_6642

Na prijedlog Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, usvojen je Pravilnik o postupku smještaja, čuvanju, načinu prodaje ili uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja u postupku inspekcijskog nadzora.

Razmatran je i usvojen polugodišnji Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde, koji je pokazao zadovoljavajuće rezultate.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na programe utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskih kodova– Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) i Tekući transferi pojedincima -Izdaci za raseljena lica i izbjeglice za 2017.godinu, u iznosima od 50.000 i 55.000 KM.

Kantonalna uprava za šumarstvo – Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za nabavku 11 ljetnih šumarskih uniformi.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do završetka konkursne procedure.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.