• OBJAVLJENO: 15.06.2017.
Vlada BPK-a Goražde održala 107.redovnu sjednicu
Usvojen Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020.godina

Na današnjoj 107.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona razmatrala je i usvojila  Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020.godina.

Vlada nije imala primjedbi na izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te ga je uputila Skupštini na razmatranje.

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Akcionog plana s prijedlogom mjera za unaprijeđenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je dala saglasnost na Projekat izgradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3 i H4, koji je, takođe, upućen Skupštini na odobravanje.

Razmatrane su i vraćene na doradu analize stanja  poljoprivrede i ruralne infrastrukture i stanja u oblasti turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini.

Saglasnost Vlade dobili su Program unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća i Program podsticaj za šumarstvo, utvrđeni u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, u iznosu od 20.000 KM i 30.000 KM.

Vlada je odobrila  i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda -Tekući transferi neoprofitnim organizacijama, u iznosu od 35.000 KM. Sredstva iz ovog programa namijenjena su za pružanje podrške u radu osoba sa invaliditetom i radu Crvenog križa BPK, kao i u realizaciji projekata i aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da sa Autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017/2018.godinu. Usluge prijevoza na svim registrovanim općinskim, kantonalnim i međuentitetskim linijama:Goražde-Čajniče, Goražde-Foča i Goražde-Ustiprača koristiće oko 120 korisnika boračko-invalidske zaštite.

Iz budžeta ovog ministarstva odobrena je i prva tranša sredstava u iznosu od 5000 KM Fondaciji „Istina za Goražde“.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 71.025 KM firmi „Wald-projekt“ d.o.o. iz Bosanske Krupe u skladu sa ugovorom za izradu šumskogospodarske osnove za šumskogospodarsko područje „Bosansko-podrinjsko“, te za pokretanje javne nabavke za opravku uređaja na rtv predajnicima.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine, te dala saglasnost ovoj Upravi za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće u iznosu od 65.000 KM.

Premijer je dobio saglasnost da potpiše sporazuma o saradnji sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI) na realizaciji projekta „Periodično zapošljavanje 2017“ u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojena je odluka o plaćanju prve uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 50.000 KM za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde pokretanje procedure na izvođenju radova na sanaciji učionica u prizemlju škole, a OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na nabavci kombi vozila za potrebe škole.

 Vlada je odobrila i 14.000 KM za sanaciju dijela ravnog krova zgrade JU Centar za kulturu Goražde.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o Procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za grijnu 2016/2017.godinu, te joj dala saglasnost da izvrši nabavku 50,4 tone drvene peleti.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.