• OBJAVLJENO: 15.06.2017.
Nakon općina Foča i Pale u FBiH
Javna rasprava o  Nacrtu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije MUP-a BPK-a Goražde održana i u općini Goražde

Nakon upriličenih javnih rasprava u Prači i Ustikolini, danas je i u općini Goražde održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Ministasrtva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom i Komisijom za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije  i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bilo je zaduženo za sve aktivnosti oko provođenja javnih rasprava u sve tri općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Javna rasprava nije izazvala veće interesovanje, a prema riječima ministra unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nijaza Musića, glavni razlog slabog interesovanja je već postojeće zakonsko rješenje kojim je na kvalitetan način uređena upravo ova oblast.

Istaknuto je da su javne rasprave su u sve tri općine kantona prošle bez značajnijih primjedbi na dosadašnji Zakon.

„Interesovanje  na javim raspravama je nekako loše, ali ja to gledam s druge strane, kroz možda sam kvalitet predloženog teksta Zakona. Sama inicijativa za donošenje ovog Zakona je krenula na preporuku Vijeće ministara. Naime, na 89. redovnoj sjednici Vijeća ministara donesena je preporuka gdje je osim Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Sarajevskog kantona, upućena i preporuka i nama da pristupimo aktivnostima izrade novog  teksta Zakona, kako bi se izvršila određena usklađivanja sa evropskim direktivama i međunarodnim standardima. I smatram da smo mi smo pripremili jedan jako kvalitetan tekst Zakona“- kazao je on.

Kako ističe resorni ministar Musić, do kraja naredne sedmice, odnosno u roku od pet dana od održavanja javne rasprave, moći će se upućivati pismeni prijedlozi, primjedbe i sugestije na navedeni Nacrt Zakona na adresu MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili e-mail adresu ministarstva.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.