• OBJAVLJENO: 21.06.2017.
Održana 25. redovna sjednica Skupštine BPK-a Goražde
Usvojen Zakon o koncesijama; data saglasnost na „Projekat izgradnje stambeno-poslovnih objekata Lamela H3 i H4“

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jučer je održala svoju 25. redovnu sjednicu.

Nakon usvajanja dnevnog reda na kojem su se našle 22 tačke, uslijedio je Vladin sat-poslanička pitanja i inicijative.

Potom je razmatran Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu , na koji su poslanici su imali niz primjedbi, koji je ipak na kraju usvojen.

Na svom 25. zajedanju Skupština Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde usvojila je Zakon o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojeni su i nacrti Zakona o državnoj službi  i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Odluka o davanju saglasnosti na „Projekat izgradnje stambeno-poslovnih objekata Lamela H3 i H4“.

Skupština je usvojila i odluke o razrješenju članova stalnih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i to: Ustavne i zakonodavno-pravne komisije, Komisije za ravnopravnost spolova, Komisije za privredu i skonomsku politiku, Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport, Komisije za mlade, Komisije za pitanja boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika, Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja te Komisije za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zatim Nacrt Akcionog plana sa prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021. godina te Izvještaj o radu i poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01- 31.12.2016. godine, tačke su koje su se našle na dnevnom redu jučerašnjeg zasjedanja Skupštine, i koje su na kraju i usvojene.

Također, usvojen je Godišnji operativni i finansijski plan rada JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu, a Skupština je usvojila i izvještaj o radu za 2016.godinu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, te Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za istu godinu.

Do kraja zasjedanja, usvojeni su i Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde“ za 2016. godinu te Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01-31.03.2017. godine, a primljena je k znanju Informacija o analizi stanja u policijskim stanicama radi ostvarivanja prava građana iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Redovna, 25. sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde protekla je uz mnogobrojne pauze na zahtjeve poslanika opozicije, a samo zasjedanje trajalo je oko četrnaest sati.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.