• OBJAVLJENO: 14.07.2017.
Press konferencija ministra za finansije BPK-a Goražde
Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK-a Goražde za 2017.godinu na snazi 45 dana

Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nudžeim Džihanić održao je danas press konferenciju na kojoj je govorio u Odluci o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu koju je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila na svojoj posljednjoj održanoj, redovnoj sjednici.

Ministar Džihanić ističe da je Ministarstvo za finansije našeg kantona na osnovu svih analiza i procjena za prvih šest mjeseci tekuće godine (januar-juni) konstatovalo da su prihodi u odnosu na očekivane ili planirane prihode manji za 25 posto.

S tim u vezi, donesena je Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu koja će na snazi biti 45 dana i u tom periodu neće biti stvaranja novih obaveza, dakle neće biti novih ugovora, nema donošenja odluka o plaćanjima, a obustavljaju se i plaćanja svih subvencija i transferi.

„Mi smo svjesni da ćemo ovom Odlukom koja je donesena do 45 dana napraviti određene smetnje u izvršavanju obaveza pojedinih javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i općina u sastavu BPK-a Goražde, jer i oni direktno zavise od transfera i grantova od kantona kako bi mogli obavljati svoje osnovne funkcije, što je i propisano Ustavnom Kantona i Ustavom Federacije BiH“ – kazao je on.

Također, jedan od razloga za donošenje ove Odluke jesu neizmirena grant sredstva s viših nivoa vlasti i sredstva po osnovu projekata koja su planirana u Budžetu za 2017. godinu.

„Iako postoji zaključak Doma naroda da se grant sredstva dodijele nižim nivoima vlasti od strane Federacije u prvom kvartalu, mi u naš Budžet nismo dobili nijedan KM po osnovu grant sredstva i projekata. Ja sam prije petnaest dana imao ozbiljne razgovore sa savjetnicima premijera Federacije, gdje smo dobili čvrsta obećanja da će se ta grant sredstva doznačiti u što kraćem vremenskom periodu, u vrijednom iznosu za naš kanton i općine koje su nerazvijene. Mi početkom mjeseca augusta očekujemo doznaku od milion do milion i po KM iz onih sredstava koja su planirana u Budžetu Federacije BiH. U prošloj godini dobili smo 3,5 miliona KM, a ove godine po osnovu grant sredstava očekivani iznos je 4,5 do 5 miliona KM. I po osnovu projekata u Budžetu Federacije imamo planirana sredstva, a naša ministarstva već aktivno rade na projektima kako bi aplicirali prema Federaciji  te na taj način povukli sredstva koja smo planirali u Budžetu“ – ističe Džihanić.

Ministar Džihanić ukazao je i na situaciju u kojima se može desiti da općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i pojedine ustanove koje zavise od finansiranja iz Budžeta BPK-a, ne budu dobile na vrijeme svoja određena sredstva predviđena Budžetom, što može izazvati probleme u izvršavanju njihovih obaveza. On također ističe da je ova Odluka prvi korak za izradu prvog rebalansa, koji se očekuje i krajem godine jer Vlada, na prijedlog Ministrastva finansija, ima intenciju da kontroliše prihode i rashode.

„Nama je za obavljanje i izvršavanje ostalih funkcija koje su prema Zakonu o izvršenju Budžeta za 2017. godinu upisane po prioritetima, mjesečno potrebno tri miliona prihoda, a mi u prosjeku imamo oko 2.370.000,00 KM, što znači da nam nedostaje oko 630.000,00 KM kako bi se te obaveze redovno izvršavale. Također, moram napomenuti da je za prvih šest mjeseci dobro vođen i usmjeravan način plaćanja i da su do sada redovno izmirene obaveze prema uposlenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prema socijalnim kategorijama u iznosu od preko 450.000,00 KM na mjesečnom nivou, kao i prema boračkim populacijama“ – riječi su ministra.

Istaknuto je da je većina neizmirenih obaveza iz 2016. koje su prenesene u 2017. godinu, izmirena u proteklih šest mjeseci, ali da još uvijek postoje neizmirene obaveze u iznosu od oko 900.000,00 KM te da će ova donesena Odluka pomoći u obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i prihoda, kako bi se dosadašnje obaveze mogle izmiriti na vrijeme.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.