• OBJAVLJENO: 24.08.2017.
Press konferencija ministra za boračka pitanja
Za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola planirana sredstva u iznosu od 19.000,00 KM

Ministar za boračka pitanja Eniz Halilović danas je održao press konferenciju na kojoj je predstavio detalje objavljenog Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika učenicima srednje škole čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije.

Dodjela novčane pomoći za nabavku udžbenika jedno je od zakonom regulisanih dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a ovo pravo moći će ostvariti pripadnici boračke populacije sa najnižim primanjima.

– Pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola mogu ostvariti djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca pod uslovom da imaju prebivalište, odnosno boravište na području kantona ili da su povratnici u RS – kazao je ministar Halilović.

Javnim pozivom propisana je i procedura za ostvarivanje ovog prava.

– Roditelji/ staratelji učenika koji imaju pravo na dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika podnose zahtjev za ostvarivanje ovog prava Ministarstvu. Zahtjev mogu preuzeti svaki dan na prijavnici Kantona, direktno u Ministarstvu za boračka pitanja ili na službenoj web stranici Vlade i resornog ministarstva – kazao je ministar Halilović.

Ovom prilikom on je podsjetio na opće uslove za ostvarivanje pomoći za kupovinu udžbenika, kao i naknadne obaveze učenika.

– Opći uslovi jesu da učenik ide u srednju školu i da prvi put upisuje razred. Učenici koji su prošle godine putem ovog Ministarstva dobili sredstva za udžbenike dužni su vratiti udžbenike koje će koristiti učenici sljedećih generacija – kazao je resorni ministar.

Za ove namjene u Budžetu Ministarstva za boračka pitanja planirana su sredstva u iznosu od oko 19.000,00 KM, a novčana pomoć po učeniku predviđena je u iznosu od 150,00 KM.

Javni poziv je otvoren do 11.09.2017. godine.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.