• OBJAVLJENO: 06.09.2017.
Biznis centar Goražde
Održana prezentacija u okviru GIZ projekta „Stručno obrazovanje“

U organizaciji Njemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ d.o.o., a uz podršku Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Udruženja poslodavaca BPK Goražde juče je, u prostorijama Biznis centra Goražde, upriličena prezentacija u okviru GIZ projekta „Stručno obrazovanje“.

Riječ je o projektu koji ima za cilj unaprijediti srednje stručno obrazovanje, odnosno praktičnu nastavu  na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Današnjoj prezentaciji na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja potreba poslodavaca i određivanja prioritetnih zanimanja, osim predstavnika resornog ministarstva, prisustvovali su i neki od predstavnika privrednih djelatnosti, kao i direktori srednjih stručnih škola s područja našeg kantona.

Nešto više o GIZ projektu „Stručno obrazovanje“ kazali su savjetnici na projektu Mirza Jusufović i Majda Tolić.

„Ovaj projekat počeo je sa implementacijom u aprilu, kada još nisu bile identifikovane oblasti s kojima će se raditi. Možemo reći da smo tek s ljetnim raspustom krenuli sa aktivnostima istraživanja potreba poslodavaca, kako bismo u saradnji s partnerima, nastavne planove i programe prilagodili potrebama poslodavaca. Istraživavnje je pokazalo nešto što nije previše iznenađujuće, a to je da je metalski sektor jako zastupljen i da on trenutno nudi najveći potencijal za zapošljavanje, kao i najveće mogućnosti za unapređenje u obrazovnom procesu“ – riječi su stručnog savjetnika na projektu Mirze Jusufovića.ž

„Najveći broj srednjih škola u BiH jesu srednje i tehničke škole. Veoma je važno da unapređujemo srednje stručno obrazovanje kako bismo našim mladim dali mogućnost bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja, kako u BiH, tako i u inostranom tržištu. U Goraždu, u sklopu projekta kojeg trenutno implementiramo, radit ćemo na reformama nastavnih planova i programa, kao i razvijanju standarda. Odnosno, radićemo na uvezivanju privrede i firmi sa obrazovnim sistemom“ – kazala je Majda Tolić, također  stručna savjetnica na GIZ projektu „Stručno obrazovanje“.

Direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota ukazala je na značaj ovog projekta, kao i na činjenicu da je naš kanton primjer dobre prakse kada je riječ o srednjem stručnom obrazovanju.

„Mi smo jedna od vodećih sredina u kojoj se srednje stručno obrazovanje pretočilo iz teorije u praksu. Pokušat ćemo da uradimo inoviranje nastavnih planova i programa koji će biti usklađeni s potrebama poslodavaca, odnosno potrebama tržišta rada. Privrednici su ti koji će da kažu šta oni žele, šta je njima potrebno, šta mi treba da obrazujemo i šta ta djeca trebaju da znaju kada dođu u proces proizvodnje, odnosno da imaju one kompetencije koje su potrebne za realizaciju svega onoga što je potrebno u jednom proizvodnom procesu“ – istaknula je ona.

Također, Makota je ukazala na drugi segment ovog projekta koji se odnosi na edukaciju mentora koji će direktno raditi u procesu proizvodnje sa učenicima, kao i onog što je krajnji cilj, odnosno obezbjeđivanje radnih mjesta kod privrednika za učenike s područja našeg kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.