• OBJAVLJENO: 13.09.2017.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Aktivnosti na donošenju podzakonskih akata iz potpisanih kolektivnih ugovora su u završnoj fazi

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u ovoj godini je potpisala granske kolektivne ugovore za oblast obrazovanja, zdravstva, te javne uprave i sudske vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković upoznao je javnost da su aktivnosti Vlade BPK Goražde na implementaciji obaveza koje proističu iz ovih kolektivnih ugovora u završnoj fazi te istakao da postignuti nivo prava uposlenika neće biti doveden u pitanje nakon donošenja novih podzakonskih akata za pojedinačne oblasti.

– Kada govorimo o upravi, Vlada je utvrdila nacrt koji reguliše naknade iz kolektivnog ugovora i obzirom da su bili godišnji odmori, cijenimo da, do kraja ovog mjeseca, ta uredba će se naći na usvajanju na Vladi – kazao je on.

Premijer Oković je također kazao da su u toku aktivnosti na donošenju podzakonskih akata i za ostale oblasti.

– Kada govorimo o oblasti obrazovanja, kolektivni ugovori su usvojeni i formirane su radne grupe koje trenutno rade na izradi instrukcija kao podzakonskih akata koji će definisati ukupne naknade. U oblasti zdravstva, nakon potpisanog kolektivnog ugovora, Vlada je donijela odluku o načinu i rokovima implementacije – kazao je premijer.

S tim u vezi, on je izrazio nadu da će i ove aktivnosti biti završene u što skorijem roku, budući da je sezona godišnjih odmora prošla i da će se sada intenzivnije raditi na pripremi i usvajanju potrebnih podzakonskih akata.

Donošenje pomenutih akata, kako ističe premijer Emir Oković, bit će u direktnoj vezi sa raspoloživim sredstvima u Budžetu BPK Goražde.

– Novi sistem radnog zakonodavstva i kolektivnog ugovaranja, u principu, stvara neke osnove da se nivo materijalnih prava određuje u skladu s raspoloživim sredstvima. Mi znamo da popis koji je obavljen 2013. godine nas je dosta zaustavio u smislu prihoda koje ima ovaj kanton. Mogu reći da smo mi naše prioritete podredili činjenici da ispoštujemo ono što su ugovorene obaveze i prava svih uposelnika naslonjenih na budžet i javni sektor. Kolektivni ugovori projicirani su na godinu dana, tako da ćemo biti u stalnom pregovaranju koje će biti vezano za nivo raspoloživih sredstava. S naše strane mi ćemo i dalje biti opredjeljenja da ispoštujemo sve ono što se tiče prava koja imaju uposlenici – kazao je on.

Premijer je ovom prilikom podsjetio da je Vlada BPK Goražde u proteklom periodu uspjela riješiti niz pitanja iz oblasti radno-pravnog zakonodavstva koja su predstavljala teret za kantonalni budžet.

– Potrudili smo se da saniramo zaostale obaveze po tom osnovu uposlenicima BPK Goražde, uposlenicima javnih ustanova i javnih preduzeća, kao što je bio primjer sa Staračkim domom ili JP „Radio-televizija BPK Goražde“ – riječi su premijera.

Vlada će, kako je naglašeno, i u narednom periodu uložiti napore da ispoštuje stečena prava uposlenika.

– Od samog početka ono što je Vlada mogla garantovati jeste da nikome neće biti ugrožen nivo stečenih prava i to je ono što smo mi u ovom kolektivnom ugovaranju ispoštovali, a na terenu vidimo da niko nije uskraćen za bilo koje materijalno pravo iz radno-pravnog statusa te da smo uspjeli sanirati neke obaveze koje smo naslijedili iz ranijeg perioda – istakao je Oković.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.