• OBJAVLJENO: 22.09.2017.
Aktivnosti na postizanju ciljeva iz Strategije razvoja BPK Goražde
Omogućen online pristup obrascima/ zahtjevima iz nadležnosti MUP-a BPK Goražde

U sklopu aktivnosti na unaprjeđenju svoga rada i pružanja usluga građanima, Ministarstvo unutrašnjih poslova građanima je omogućilo pristup obrascima/ zahtjevima iz svoje nadležnosti putem službene web stranice Ministarstva.

Online pristup obrascima dio je aktivnosti na postizanju ciljeva iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina koji su, između ostalog, usmjereni na postizanje boljih efekata u radu ovog ministarstva i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana.

Na ovaj način građanima će biti omogućeno da jednostavnije i lakše pristupe obrascima iz nadležnosti MUP-a te brže riješe svoje zahtjeve u nadležnosti MUP-a.

Na web stranici postavljeno je ukupno 28 obrazaca/ zahtjeva koji se odnose na državljanstvo, izdavanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine, te na kategoriju ostalih zahtjeva i obrazaca.

Navedeni obrasci dostupni su na sljedećem linku https://mup.bpkg.gov.ba/ministarstvo/797/zahtjevi-i-obrasci.

Građani se na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je podstranica službene web stranice Vlade BPK-a Goražde,  mogu takođe upoznati sa propisima i zakonima,  kao i sa drugim informacijama iz nadležnosti ovog ministarstva.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.