• OBJAVLJENO: 22.09.2017.
Premijer BPK Goražde
Nastavljaju se aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak realizacije projekta „brze ceste“

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici prihvatila inicijativu vezano za finansiranje infrastrukturnih projekata od interesa za Federaciju, među kojima je i cestovno povezivanje Goražda sa Sarajevom.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković izrazio je veliko zadovoljstvo zbog ove odluke federalne Vlade i činjenice da se radi o najvećem i najznačajnijem projektu za Bosansko-podrinjski kanton.

– Moram reći da mi je zadovoljstvo što je FBiH prepoznala ono na čemu mi intezivno radimo u zadnje dvije godine. Tome je doprinijelo sve ono što smo prethodno radili u formalnom smislu, a to jeste da smo usvojili Prostorni plan, definisali rutu, usvojeni su strateški dokumenti na nivou entiteta i države i na kraju je došlo do inicijative resornog federalnog ministarstva, što potvrđuje opravdanost svega onog što smo mi do sada radili i na čemu insistiramo. Moram reći da smo mi u ovaj posao krenuli zajedno sa Kantonom Sarajevo i, pored viših nivoa vlasti, mi smo pristupili izradi projektne dokumentacije, što je doprinijelo da ovo bude prepoznato – kazao je premijer.

On je ovom prilikom podsjetio i na planiranu rutu izgradnje ceste.

– Radi se o najkraćoj ruti povezivanja Goražda sa Sarajevom koja podrazumijeva tunel Hranjen, dolazak do Hrenovice i dalje u nastavku put M-5 do Sarajeva. Ukupna trasa u odnosu na postojeću je kraća za 40 km i ono što je bitno napomenuti u ovom konkretnom slučaju jeste 13,7 kilometara nove rute od Goražda do Kaljana u Hrenovici – istakao je premijer Oković.

Prema njegovim riječima, ova ruta za izgradnju procijenjena je kao najpovoljnija s obzirom na troškove i ukupne karakteristike, a što je potvrđeno urađenom Studijom cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom.

Za ovu investiciju, kako ističe premijer, u Listi javnih investicija FBiH predviđena su sredstva u iznosu od 120 miliona KM i ona bi se trebala osigurati iz akumulirane dobiti javnih preduzeća, u konkretnom slučaju iz dobiti BH Telekoma.

– U odnosu na dinamiku kako smo to sebi postavili, investiciono-tehničku dokumentaciju ćemo imati završenu u ovoj godini. Sa okončanjem rebalansa budžeta, mi možemo krenuti s pripremnim aktivnostima, ako govorimo o eksproprijaciji zemljišta, pokretanju zahtjeva i izdavanju urbanističke saglasnosti i poduzimanju izvjesnih pripremnih radova – kazao je premijer.

Sve daljnje aktivnosti, kako je naglašeno, će zavisiti od dinamike usvajanja rebalansa budžeta, a očekuje se da će investiciono-tehnička dokumentacija koja bi trebala biti osnova za početak realizacije ovog projekta i koju priprema Institut „Ipsa“ d.o.o. Sarajevo biti gotova za nekih mjesec dana.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.