• OBJAVLJENO: 31.10.2017.
Održana 28. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Podržana inicijativa za organizaciju sastanka o temi izgradnje buduće trase autoputa Beograd – Sarajevo

Tokom procedure usvajanja dnevnog reda, Skupština je prihvatila prijedlog poslanika Adisa Agovića (SDA) da se pod četvrtom tačkom dnevnog reda uvrsti Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju potrebnih finansijskih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s područja BPK Goražde.

U sklopu Vladinog sata, Skupština je razmatrala i prihvatila prijedlog zaključka poslanika Sanela Mušovića (SBB) da Bosansko-podrinjski kanton Goražde bude domaćin sastanka s predstavnicima Grada Novog Pazara te Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka s ciljem razgovora i zauzimanja stavova o budućoj trasi autoputa Sarajevo – Beograd  preko Goražda i Sandžaka.

Usvojenim zaključkom je također prihvaćeno da predstavnici izvršne vlasti na kantonalnom nivou i nivou Grada Goražda budu organizatori sastanka s načelnicima općina iz okruženja kako bi se zauzeo zajednički stav o ovom istom pitanju, kao i da Skupština BPK Goražde putem svojih delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH zatraži da se Dom naroda izjasni o rezolucijama vezano za izgradnju trase autoputa Beograd – Sarajevo, o kojima se već ranije izjasnio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Jedan od ciljeva ove inicijative je da se sa stavovima sa ovih sastanaka upoznaju nadležne institucije država Bosne i Hercegovine i Srbije, institucije na nivou bh. entiteta te diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Turske koja djeluju na prostoru BiH odnosno Srbije, a sve s ciljem davanja podrške da buduća trasa pomenutog autoputa ide kroz ovaj dio istočne Bosne.

Skupština je prihvatila prijedlog zaključka poslanika Mustafe Kurtovića (SDA) kojim se Gradu Goraždu, kao investitoru, predlaže da putem nadležnih organa obustavi radove na sanaciji sekundarne vodovodne mreže u ulici Zaima Imamovića, izvrši reviziju projekta i primarni cjevovod u ovoj ulici preusmjeri u postojeći kolektor kako bi se smanjili ukupni troškovi projekta.

U nastavku sjednice, Skupština je prihvatila mišljenje Vlade na Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova FBiH kojim je data podrška donošenju ovog zakona.

Skupština je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju potrebnih finansijskih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s područja BPK Goražde.

Usvojenom odlukom, izmijenjen je član 2. kojim je definisano da će se finansijska sredstva za ove namjene obezbijediti u Budžetu BPK Goražde i Finansijskom planu kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za svaku kalendarsku godinu.

Na zahtjev Vlade, sa dnevnog reda povučen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Buždeta BPK Goražde za 2017. godinu.

Skupština je u nastavku usvojila Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04-30.06.2017. godine, kao i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.01.-30.06.2017. godine.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o dodjeli studentskih kredita za period od studijske 1995/96-2016/17. godine, koja je sačinjena na osnovu prvobitne inicijative poslanika Mehmeda Turčala (Stranka za BiH) za otpis studentskih kredita studentima s prostora BPK-a.

Skupština je prihvatila ovu informaciju i usvojila zaključak kojim je dato zaduženje Vladi da sačini Prijedlog odluke o otpisu studentskih kredita.

Razmatrana je i prihvaćena i Informacija Ministarstva za privredu o stanju visokonaponske mreže na području BPK Goražde, s posebnim osvrtom na dionicu dalekovoda od Podhranjena do Hrenovice.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala problematiku vezano za eksploataciju šljunka iz rijeke Drine.

Nakon nekoliko pauza koje su uslijedile tokom razmatranja ove tačke, kao i nedostatka kvoruma, sjednica je prekinuta, a datum održavanja njenog nastavka biće utvrđen naknadno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.