• OBJAVLJENO: 29.11.2017.
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Potpisan ugovor o korištenju sredstava po Programu „Podsticaj za šumarstvo“ za 2017. godinu

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Anes Salman danas je sa direktorom JP „Bosansko-podrinjske šume“ Kenanom Kanlićem potpisao Ugovor o korištenju sredstava po programu „Podsticaj za šumarstvo“ za 2017. godinu.

Radi se o sredstvima za dva investiciona projekta koji se odnose na uklanjanje divljih deponija iz šuma i sa šumskog zemljišta na području Osanice te njezi šumskih zasada na lokalitetu Oštrog, takođe na području Osanice, za čiju implementaciju će Ministarstvo za privredu izdvojiti sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Prema riječima ministra Salmana, zaštita šumske kulture je jako važna, kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu. Ovom prilikom on je naglasio da  je  potrebno, kroz realizaciju ovakvih i sličnih projekata, podići ekološku svijest i stvoriti pretpostavke za dalji rast šuma,  imajući prvenstveno u vidu svu onu površinu kojom gospodari i upravlja JP „Bosansko-podrinjske šume“.

Šef sektora za uzgoj i zaštitu šuma u JP „Bosansko-podrinjske šume“ Zibija Mehić istakla je ovom prilikom da će se njega šumskih zasada smrče i bijelog bora vršiti na površini od 12 hektara, a kada je riječ o čišćenju deponija, nakon odvoza smeća te parcele će se urediti i postavit će se klupe za odmor, kao i eko table sa prilagođenim porukama o potrebi čuvanja i zaštite šuma.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.