• OBJAVLJENO: 28.12.2017.
Press konferencija ministra za finansije
Budžet BPK Goražde za 2018. godinu usvojen je u iznosu od 40.856.965 KM

U Ministarstvu za finansije danas je održana press konferencija na kojoj je predstavljen usvojeni Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu.

Resorni ministar Nudžeim Džihanić podsjetio je da je Budžet u odnosu na predloženi nacrt usvojen u nešto većem iznosu, kao i to da je na posljednjoj sjednici Skupštine, umjesto u formi nacrta, Budžet razmatran u formi prijedloga, po skraćenoj proceduri.

On je također istakao da je na prijedlog budžeta uložen veliki broj amandmana, koje je Vlada djelimično prihvatila.

– Budžet koji je bio predložen od strane Vlade u nacrtu i koji je preinačen u prijedlog na samoj sjednici Skupštine je povećan za 625.000,00 KM i on u konačnici na prihodovnoj strani iznosi 40.856.965 KM, a na rashodovnoj 40.356.965,00 KM i ovdje se pokazuje razlika od 500.000,00 KM za pokriće deficita iz prethodnih godina, što propisuje i Zakon o budžetima Federacije BiH – kazao je ministar Nudžeim Džihanić.

On je istakao da je kroz usvojeni Budžet u narednoj godini planirana realizacija brojnih aktivnosti.

– Počet ću od obrazovanja. Svi oni kodovi koji su bili na nivou izvršenja u prošloj godini su ostali, naravno s nekim povećanjima, tako da je sport ostao u iznosu od 450.000,00 KM, a kultura u iznosu od 60.000,00 KM – kazao je resorni ministar i izrazio zadovoljstvo što će planirani budžet i u 2018. godini pratiti aktivnosti sportskih klubova i ostalih udruženja u nadležnosti resornog ministarstva, ali i aktivnosti iz oblasti mladih i nauke.

U okviru Ministarstva za privredu također su planirana određena povećanja koja su usmjerena na razvoj privrede, obrta i poljoprivede.

– Dosta stvari je povećano u odnosu na izvršenje iz ove godine. Pogotovo se možemo pohvaliti što će u 2018. godini biti dosta sredstava vezano za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, podsticaje za obrtnike, kao i za privredna društva – istakao je Džihanić.

On je ujedno podsjetio da su u okviru ovih sredstava planirana i sredstva za regresiranje kamatnih stopa u vezi sa povoljnom finansijskom linijom za finansiranje privrede i obrta na nivou BPK Goražde.

U Budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, osim sredstava za finansiranje redovnih aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, planirana su i sredstva za kapitalna ulaganja.

– Planirana su, u odnosu na izvršenje iz prošle godine, sredstava vezano za razvoj i poboljšanje zdravstvenih usluga, tj. vezano za nabavku opreme u javnim zdravstvenim ustanovama i Kantonalnoj bolnici, kao i sredstva za apliciranje po osnovu projekata ovih ustanova, a sve u cilju da se poboljša zdravstvena zaštita građana u našem kantonu – pojasnio je ministar.

U Ministarstvu za boračka pitanja planirana su sredstva na nivou izvršenja u ovoj godini za potrebe kao što su pojedinačna davanja, finansiranje banjsko-klimatskog liječenja, jednokratne novčane pomoći, pomoć za liječenje i nabavku lijekova, ali i sredstva za aktivnosti koje nisu realizovane u tekućoj budžetskoj godini, kao što je stambeno zbrinjavanje boračke populacije i samozapošljavanje.

Kada je riječ Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, u Budžetu za narednu godinu planirana su sredstva za novu stambenu izgradnju.

– Znamo da je u proceduri izgradnja jedne zgrade za mlade, planirana je izgradnja još jedne zgrade za mlade, kao i druge aktivnosti iz nadležnosti ovog ministarstva, kao što je utopljavanje javnih ustanova – škola, domova zdravlja i kantonalnih ustanova – obrazložio je ministar Nudžeim Džihanić.

On je na kraju iskazao zadovoljstvo usvojenim Budžetom BPK Goražde za 2018. godinu i istakao da Budžet nije ni izrazito socijalnog niti samo potrošačkog karaktera, već da sadrži i razvojnu komponentu koja se ogleda u raznim subvencioniranjima i kapitalnim investicijama.

U tom smislu, pomenuti su i planovi izgradnje i poboljšanja putne infrastrukture, za šta su, prema riječima ministra, planirana sredstva u okviru Kantonalne direkcije za ceste.

– Planirana su sredstva za rekonstrukcije određenih putnih pravaca, sredstva za pristupne puteve novom tunelu koji treba da se radi za povezivanje Goražda i Sarajeva, kao i za povezivanje određenih industrijskih zona, a sve u cilju omogućavanja boljeg razvoja naših privrednih subjekata – pojasnio je ministar.

On je podsjetio i na činjenicu da je BPK Goražde jedan od dva kantona u FBiH koji na finansiranje plata i naknada zaposlenih budžetskih korisnika izdvaja nešto više od 50 posto ukupnog budžeta, dok taj procenat u ostalim kantonima iznosi oko 70 posto.

Kada je riječ o rebalansu Budžeta, ministar je kazao da je na posljednoj sjednici Skupštine usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu, prema kojoj rebalansirani Budžet iznosi 37.177.000,00 KM.

– Prihodi i rashodi su uravnoteženi i svi zahtjevi ministara, ono što su trebali da urade, što je bilo započeto i što će se završiti u ovoj godini, će se ispoštovati – zaključio je resorni ministar.

BUDZET BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA 2018.GODINU

REBALANS BUDZETA BPK GORAZDE ZA 2017.GODINU

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.