• OBJAVLJENO: 07.04.2005.
Premijer BPK Goražde posjetio šumsko-privredno društvo „Bosansko-podrinjske šume“
Zaštita šuma jedan od preduslova uspješnog poslovanja!

 

sumarstvo240_-_premijer-orginal

Premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođas sa saradnicima i direktoricom Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafijom Hodo boravio je 06.04.2005. godine u radnoj posjeti šumsko – privrednom društvu „Bosansko-podrinjske šume“ sa sjedištem u Goraždu.
Na sastanku sa direktorom i predsjednikom Nadzornog odbora Midhatom Ahmetovićem i Ramizom Musabašićem razgovarano je o poslovanju ovog društva u 2004.godini, kao i godišnjem planu gazdovanja.

Tom prilikom, direktor Ahmetović naglasio je kako će 2005.godina biti jedna od najtežih godina u dosad uspješnom poslovanju ovog šumsko-privrednog društva, osnovanog 1996. godine, koje je trenutno u fazi završetka reorganizacije u skladu sa Zakonom o šumama.

Kad je riječ o tome, Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan je od rijetkih kantona u Federaciji koji je u potpunosti implementirao Zakon o šumama, bez obzira što, kako je rečeno, ovaj zakon u sebi ima dosta nedorečenosti i preklapanja nadležnosti, a posebno, s aspekta neprirodne rascjepkanosti šumskih područja na deset kantona i šumsko-privrednih društava.

Prema riječima direktora Ahmetovića, poslovanje ovog društva izuzetno je teško i složeno, pa će biti neophodna pomoć Vlade u prevazilaženju nagomilanih problema i u realizaciji zacrtanih zadataka. Pred ovim društvom stoji izrada projektne dokumentacije, šumsko-privredne osnove, invetarizacija šuma, kao i uključivanje u evropske standarde, odnosno, stvaranje uslova za certifikaciju šuma.
Na ovom sastanku, bilo je riječi i o spriječavanju nelegalne trgovine drvnom građom i aktivnostima nadležnih inspekcijskih službi po ovom pitanju, kao i o čvršćoj povezanosti sa kantonalnom Upravom za šumarstvo u čijoj nadležnosti su čuvari šuma.

Premijer Obhođas naglasio je tom prilikom, da je dobro gazdovanje šumama jedan od preduslova dobrog i uspješnog poslovanja ovog društva, a od velikog značaja su i projekti pošumljavanja, u čemu „Bosansko-podrinjske šume“ imaju punu podršku Vlade kantona.
„ Koncesije u oblasti lova i ribolova, kao i drugi načini iskorištavanja i zaštite ovog prirodnog bogatstva, takođe su jedan od mogućih načina upošljavanja radnika ovog društva, kazao je premijer koji je na kraju sastanka menadžmentu „Bosansko-podrinjskih šuma“ skrenuo pažnju da predstojeću privatizaciju moraju dočekati spremno i u funkciji pune zaštite prava radnika .

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.