• OBJAVLJENO: 11.04.2005.
Održana sjednica Upravnog odbora Saveza izviđaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Objavljena kandidatura i za ovogodišnju izviđačku kadrovsku školu

 

sjednica-upravnog-odbora-sm

Na sjednici Upravnog odbora Saveza izviđača BPK Goražde, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrani su i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski plan ovog saveza u 2004. godini, kao i Program rada i Finansijski plan za 2005. godinu.

Savez izviđača BPK Goražde sa sjedištem u Ustikolini, kao asocijacija izviđačkih odreda iz Prače, Ustikoline i Goražda, od svog osnivanja 10.06.2004.godine pa do danas, postigao je vrlo dobre rezultate u realizaciji svog glavnog cilja- u unaprjeđenju ovakvog oblika okupljanja i aktivnosti mladih te u razvijanju izviđačkog duha prijateljstva, snalaženja u prirodi i usvajanja izviđačkih znanja i vještina.

U vrlo raznovrsnoj lepezi aktivnosti, izdvajamo Školu kadrova izviđača Federacije BiH pod nazivom „Drina 2004.“, koju je Savez izviđača BPK Goražde organizovao u periodu od 10-20 jula 2004. godine na riječnom ostrvu ADA u Ustikolini. Ovu školu pohađao je 41 kandidat iz Bihaća, Zenice, Sarajeva, Prače, Goražda i Ustikoline, a u uspješnoj organizaciji učestvovali su još 4 instruktora i četa logistike iz izviđačkog odreda „Stolac“ iz Ustikoline. Pored raznovrsnog programa, u okviru ove škole štampane su i prve izviđačke novine pod nazivom „DIN“ ( Drinske izviđačke novine).

Izviđači, članovi Saveza izviđača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, učestvovali su i u obilježavanju 61. godišnjice Bitke na Sutjesci na Tjentištu , na izviđačkom višeboju u Tuzli, kao i u organizovanju sportskog turizma , te I memorijalnog malonogometnog turnira „Zaim Imamovic 2004.“ u Ustikolini.

Ovu, 2005. godinu Savez izviđača BPK Goražde započeo je aktivnostima na omasovljenju članstva i formiranju sekcija izviđača u svim osnovnim i srednjim školama na području kantona. Mlade izviđače 16. aprila očekuje i učešće na „Veseloj Olimpijadi“ u Mostaru i odbrana titule – I mjesta i pehara kojeg su prošle godini osvojili izviđači iz izviđačkog odreda „Stolac „ iz Ustikoline.

U programu rada Saveza izviđača BPK-a Goražde za 2005. godinu je između ostalog i organizovanje „Uranka na Drini“ 1. maja 2005. i višeboja izviđačkih odreda s područja ovog kantona, te marševi “Tragom 1. drinske udarne brigade”  i „Bitke na Zebinoj sumi“, susreti izviđača BiH na Grepku, višeboj izviđača BiH „Modran 2005.“ , te ponovna prijava na tender za tehničku organizaciju ovogodišnje kadrovske izviđačke škole, za što je dobivena saglasnost na ovoj sjednici Upravnog odbora. U ovom programu nalaze se i ostale aktivnosti započete u 2004. godini, čiji kontinuitet će se nastaviti i u 2005.godini.

Na sastanku Upravnog odbora Saveza izviđača BPK-a Goražde dogovoreno je takođe, da se evropskoj Asocijaciji skauta uputi poziv za logorovanje skauta iz cijele Evrope na području ovog kantona u periodu od 01-10.08. 2005. godine, u vrijeme trajanja tradicionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2005.

Predsjednik Saveza izviđača BPK-a Goražde mr Salko Obhođaš dobitnik je „Zlatnog javorovog lista“, najvećeg izviđačkog priznanja, a ovo priznanje dobio je za nesebično zalaganje i pomoć prilikom konstituisanja i aktivnog rada ovog Saveza.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.