• OBJAVLJENO: 29.03.2018.
Okrugli stol u Goraždu o primjeni međunarodnog dokumenta koji zaokuplja pažnju regionalne javnosti
KOLIKO SE I KAKO ISTANBULSKA KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE REALIZUJE U BPK GORAŽDE?

Goraždansko Udruženje žena „ Seka“ i kantonalni Centar za socijalni rad organizovali su u Goraždu okrugli stol o temi “Provođenje Istanbulske konvencije Vijeća Evrope na području BPK Goražde“.

Riječ je o izuzetno značajnoj temi kojom se Udruženje „ Seka“ i Centar za socijalni rad, u saradnji sa Koordinacionim timom po Protokolu postupanja nadležnih institucija i organizacija u slučaju nasilja u porodici u BPK Goražde, bave već duži vremenski period. Rezultati tih aktivnosti sadržani su, između ostalog, u istraživanju o porodičnom nasilju i na temelju tog istraživanja urađenoj analizi i vrlo konkretnim preporukama usmjerenim prema institucijama vlasti u cilju rješavanja problema i preventivnog djelovanja u ovoj oblasti.

Bosna i Hercegovina je prije pet godina ratifikovala pomenutu konvenciju, ali se i u zakonskom prilagođavanju ovom dokumentu i u donošenju i provedbi konkretnih oblika zaštite žrtava porodičnog nasilja i njihovih ukupnih prava – kasni – istakli su organizatori okruglog stola.

-Ovo je jedan od načina na koji bismo mogli poboljšati naš zajednički rad i automtski primjenu Istanbulske konvencije u Bosansko- podrinjskom kantonu. Osnažili smo koordinaciono tijelo koje ima poseban zadatak da aktivno učestvuje kako bi se federalni Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Istanbulska konvencija uspostavili u najvećoj mogućoj mjeri i kako bi se na nivou našeg kantona donijeli potrebni zakonski propisi. Jako su važne i mjere koje je Vlada BPK Goražde bila dužna donijeti šest mjeseci nakon stupanja na snagu pomenutog zakona – ocjena je Amele Džaferović – Rakaj iz Centra za socijalni rad.

Koje su to osnovne preporuke i koraci u ostvarenju ciljeva u provedbi Istanbulske konvencije, pojasnila je Esma Drkenda, predsjednica Udruženja žena „ Seka“.

-U Goraždu je neophodno omogućiti bolje uslove za rad Centra za socijalni rad podizanjem zgrade Centra. Druga, veoma važna aktivnost je obezbjeđenje sigurnog stana za žrtve porodičnog nasilja. Kanton i Grad Goražde treba da se pobrinu i obezbijede dva stana za svrhe koje su propisane standardima. Sljedeća preporuka prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima je, da prilikom izjave od žena – žrtava nasilja, u policijskom timu bude žena, službenica koja će obaviti razgovor – ističe Drkenda.

Predsjednica Udruženja „ Seka“ naglasila je i potrebu da se na adekvatan način obezbijedi ekonomsko zbrinjavanje žena – žrtava porodičnog nasilja, odnosno da se onim ženama, žrtvama nasilja koje napuštaju porodicu u kojoj je prisutno nasilje, obezbijedi tzv. socijalno stanovanje.

Vlada BPK Goražde podržava sve aktivnosti Udruženja „ Seka“, Centra za socijalni rad i Koordinacionog tima formiranog u svrhu primjene svih međunarodnih i domaćih zakona usmjerenih na zaštitu žrtava porodičnog i drugog nasilja nad ženama – kazao je ovom prilikom Emir Oković, kantonalni premijer.

-Ono što je prioritetno u rješavanju problema u ovoj oblasti su smještajni kapaciteti potrebni za zaštitu žrtava nasilja. Naše je opredjeljenje da se aktivno uključimo u taj proces. Mi generalno imamo potrebu da razvijamo kapacitete Centra za socijalni rad i adekvatnog smještajnog prostora za žene – žrtve nasilja. Razvijamo ideju u cilju pronalaska i određivanja lokacije za izgradnju prostornih kapaciteta Centra za socijalni rad, a svakako radimo i na snaženju naših aktivnosti u primjeni federalnog zakona i kantonalnih propisa koji je vezan za ovu oblast.i Vlada će kroz resorna ministarstva aktivno učestvovati u razvijanju ovog projekta – rekao je Oković.

Podsjećamo, Istanbulska konvencija je skraćeni naziv za Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Vijeće Europe prihvatilo ju je 2011. u Istanbulu.

Ona ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona. Države koje ju ratificiraju trebaju svoje ostale zakone podrediti i prilagoditi zahtjevima Konvencije.

Organizaciju okruglog stola u Goraždu podržao je OSCE.

www.bpkg.gov.ba/Novine “Glas Goražda”

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.