• OBJAVLJENO: 13.07.2011.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Razgovori Vlade BPK Goražde i Koordinacije sindikata budžetskih korisnika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nastavila je danas socijalni dijalog sa Koordinacijom sindikata budžetskih korisnika BPK o zahtjevima sindikata koji se odnose na isplatu regresa za godišnji odmor za 2011.godinu, te na izjednačavanje plaća usposlenih u organima državne službe i policije sa plaćama u Federaciji BiH.

Sastanku kod premijera BPK-a Goražde Emira Frašta, pored predstavnika Koordinacije sindikata, prisustvovali su i resorne ministrice i ministri pravosuđa, obrazovanja, unutrašnjih poslova i finansija, kao i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a Goražde.

Uvažavajući pravo svakog uposlenog na isplatu naknade za godišnji odmor, s ciljem unaprijeđenja socijalne jednakosti unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, premijer Frašto ponudio je danas predstavnicima sindikata sporazum da se sredstva namijenjena za isplatu regresa za 2011. godinu iskoriste za unaprijeđenje socijalnog statusa ugroženih stanovnika BPK-a Goražde koji spadaju u kategoriju lica preko 65 godina starosti. Prema danas iznesenim podacima, suma od 360.000 KM, potrebna za isplatu regresa, uz dodatno finansiranje iz budžeta BPK-a i iz drugih fondova, preusmjerila bi se na socijalno zbrinjavanje ugroženih, te na finansiranje obavljanja pripravničkog staža visokoobrazovanih nezaposlenih lica.

Predstavnici sindikata pohvalno su se izrazili o ovoj inicijativi , ali nisu bili spremni da se izjašnjavaju o ponuđenom sporazumu bez konsulatacija sa svojim članstvom. Pri tome su istaknuli kako je sindikat do sada imao dobru saradnju sa Vladom koja je bila konkretizovana u prethodnom dvogodišnjem sporazumu, te da su budžetski korisnici, obzirom na težak finansijski položaj Kantona, imali razumijevanja za napravljene ustupke i kompromisna rješenja.

Razgovori o ovoj temi, kako je dogovoreno, biće nastavljeni krajem mjeseca, nakon sjednice federalnog Parlamenta na kojem će biti definisana pozicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u rebalansu budžeta Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.