• OBJAVLJENO: 17.05.2018.
Održana sjednica Komisije za koncesije BPK Goražde
U toku su pripremne aktivnosti za dodjelu novih koncesija, kao i donošenju podzakonskih akata iz oblasti koncesija 

Komisija za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala sjednicu na kojoj je razmatrala niz pitanja iz oblasti koncesija.

Razmatrano je pitanje pripreme i objave Javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju gipsa na području Presjeke, općina Foča FBiH. S tim u vezi, Komisija za koncesije je donijela zaključak da se pripremi radna verzija javnog poziva koja će se razmatrati na sjednici Komisije te da se izvrše i druge pripremne aktivnosti po ovom pitanju, a sve s ciljem da se pokrenu potrebne procedure i osigura kvalitetna dodjela koncesije, te zaštite interesi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Komisija je na sjednici donijela zaključak kojim je pozvala nadležne institucije da donesu podzakonske akte predviđene Zakonom o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kako bi se olakšao i osigurao efikasan rad Komisije, te kako bi se u potpunosti uredila oblast dodjele koncesija. Istim zaključkom, Komisija je izrazila spremnost da pomogne nadležnim institucijama i da svoj doprinos u postupku pripreme i donošenja podzakonskih akata.

Na sjednici su obavljene i pripremne aktivnosti na izradi Izvještaja o dodjeljenim koncesijama i efektima od dodjeljenih koncesija za 2017. godinu, koji je Komisija za koncesije obavezna pripremiti i dostaviti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru.

Na sjednici su razmatrana i druga aktuelna pitanja iz oblasti koncesija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.