• OBJAVLJENO: 23.05.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 148. redovnu sjednicu
Odobreno potpisivanje Sporazuma u vezi realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. godinu

Na danas održanoj 148. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog katnona Goražde dala je saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emiru Okoviću za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje BPK Goražde u vezi realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. godinu.

Predmet sporazuma je uspostava zajedničke saradnje na realizaciji i dogovoru o načinu finansiranja ovog programa, za čiju provedbu su planirana sredstva u iznosu od 95.000,00 KM.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o realizovanim projektima i projektima u realizaciji iz Programa javnih investicija FBiH za period 2015-2018. godina koji su kandidovani ispred BPK Goražde.

U vezi s izvještajima o ostvarenoj neraspoređenoj dobiti privrednog društva „Ginex“ d.d. Goražde, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila zaključak kojim je od Vlade FBiH zatraženo da ovu neraspoređenu dobit usmjeri u dalja investiciona ulaganja u proizvodnju „Ginexa“, čime bi se stvorili pozitivni efekti kako u privredi, tako i u ukupnom stanju na području BPK Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H-3“ u Goraždu. Nakon prihvatanja izvještaja, Vlada je, na prijedlog drugostepene komisije, donijela Odluku o poništavanju pomenute preliminarne rang liste.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu po Programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost na odluke ministrice za socijanu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, kao i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru, kao i sektoru izbjeglih i raseljenih lica u vezi s programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica“ za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 –  Potkozara – Goražde – Hrenovica za 2018. godinu.

U oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava „Transferi nižim nivoima vlasti“ za 2018. godinu, kao i saglasnost na Plan raspolaganja imovinom BPK Goražde za 2018. godinu

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde na ime redovnih i dodatnih programa sportskih klubova. Također, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladih općine Pale u FBiH.

Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad udruženja boračkih populacija, kao i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija na području BPK Goražde za april i maj 2018. godine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, donesena je Odluka o isplati novčanih sredstava Crvenom križu BPK Goražde za nadoknadu troškova uvoza medicinske opreme, kao i Odluka o finansiranju i isplati sredstava JU Zavod za javno zdravstvo za realizaciju Projekta „Uspostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“.

Vlada je donijela odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava za realizaciju projekata vjerskih zajednica. U skladu s donesenim odlukama, odobrena su sredstva za projekte Islamske vjerske zajednice u BiH – Muftijstvo goraždansko i Srpske pravoslavne crkvene opštine Goražde – Parohija goraždanska.

Vlada je dala saglasnost Ministarstva za socijalnu politiku i izbjeglice na Odluku o dopuni Programa utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica za 2018. godinu“.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila izvještaje o utrošku sredstava Ministarstva za privredu po programima „Kantonalni novčani podsticaji u poljoprivredi“ i „Podrška razvoju neprofitnih organizacija“ za 2017. godinu, dok je Ministarstvu za obrazovanje data saglasnost za potpisivanje ugovora o angažovanju predavača za potrebe realizacije projekta „Škola u prirodi“ koji se realizuje u Fočanskoj Jabuci.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.