• OBJAVLJENO: 30.05.2018.
Održana sjednica Kolegija Skupštine BPK Goražde
Zakazana 32. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde

Kolegij Skupštine BPK Goražde utvrdio je danas dnevni red za 32. redovnu sjednicu Skupštine BPK Goražde.

U okviru predloženog dnevnog reda od dvadeset tačaka, predviđeno je da se, po skraćenom postupku, razmatraju prijedlozi tri zakona i to Zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima, Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju BPK Goražde za 2018. godinu.

Na sjednici bi se trebali razmatrati prijedlozi nekoliko odluka, a riječ je o Odluci o oslobađanju obaveza vraćanja studentskih kredita, Odluci o usvajanju Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području BPK Goražde i Odluci o ustupanju na privremeno korištenje objekta u vlasništvu BPK Goražde Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

Predviđeno je da se razmatraju i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde te Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na nekretninama u Rasadniku sa Gradom Goraždom.

U prijedlog dnevnog reda uvršten je i Prijedlog strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2018-2022. godina, kao i davanje mišljenja na Nacrt Strategije zapošljavanja FBiH za period 2018-2021. godina.

Među predloženim materijalima nalazi se i nekoliko izvještaja, a radi se o Izvještaju o radu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2017. godinu, Izvještaju o radu Nezavisnog odbora za period 01.07.2017-31.12.2017. godine te Izvještaju Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara za 01.10.2017-31.12.2017. godine.

Planirano je također da se razmatra Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području BPK Goražde, Informacija o dosadašnjim provedenim aktivnostima koje se odnose na usvojeni Akcioni plan sa Prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području BPK Goražde za period 2017-2021. godina te Informacija o stanju kriminaliteta u BPK Goražde u 2017. godini.

Osim Vladinog sata koji bi se sada trebao razmatrati u okviru posljednje tačke dnevnog reda, u dnevni red 32. redovne sjednice uvršten je i prijedlog zaključka o radu radnih tijela Skupštine BPK Goražde.

Sjednica je zakazana za utorak, 19.06.2018. godine s početkom u 10.00 sati.

POZIV ZA 32. REDOVNU SJEDNICU

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.