• OBJAVLJENO: 19.07.2011.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 18 .redovnu sjednicu
Dislocirana nastava Mašinskog fakulteta u Goraždu od naredne studijske godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 18. redovnu sjednicu.

Razmatrana je informacija Ministarstva za finansije vezana za Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2011-2013. godina. Prijedlog okvirnog budžeta sačinjen je na osnovu Programa razvoja BPK-a Goražde za isti period i dostavljen je budežetskim korisnicima radi dopuna i davanja mišljenja s ciljem usvajanja što kvalitetnijeg Dokumenta okvirnog budžeta, kao polazne osnove za stvaranje pretpostavki za razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odobrene su i redovne mjesečne tranše za juni Radio-televiziji, Sportskom savezu i Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde te su donesene odluke o finansiranju projekta iz oblasti zdravstva, čiji su nosioci zdravstvene ustanove BPK-a Goražde.

Takođe, razmatrana je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o broju i organizovanju odjeljenja u osnovnim školama na području kantona za školsku 2011/2012. godinu. Prema podacima resornog ministarstva, u narednoj školskoj godini samo će odjeljenja u osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ i „Fahrudin Fahro Baščelija“ biti organizovana u skladu sa pedagoškim standardima, dok se odjeljenja u ostalim osnovnim školama na području kantona, zbog smanjenog broja učenika, neće moći organizovati prema važećim pedagoškim standardima.

Premijeru BPK-a Goražde Emiru Fraštu data je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma o izvođenju dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu od naredne studijske godine sa Mašinskim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar.

Na današnjoj sjednici Ferid Pleh imenovan je za direktora Zavoda zdravstvenog  osiguranja BPK-a Goražde na period od četiri godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.