• OBJAVLJENO: 21.06.2018.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite posjetio BPK Goražde
Održani sastanci sa predstavnicima Kantonalnog štaba civilne zaštite, premijerom BPK Goražde i predstavnicima privrednih subjekata

Na inicijativu Kantonalnog štaba civilne zaštite i premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas u radnoj posjeti našem kantonu boravila delegacija Federalne uprave civilne zaštite na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom.

Na sastanku održanom sa Kantonalnim štabom civilne zaštite razgovarano je o načinu organizacije i funkcionisanja  sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona i Federacije BiH,  mehanizmima Evropske unije kada je riječ o modulima civilne zaštite, organizaciji i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu te ulozi, aktivnostima i značaju timova za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite na području našeg kantona.  Istaknuta je i veoma dobra saradnja kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite te Kantonalnog štaba civilne zaštite.

„Kada govorimo o toj saradnji, prije svega mislim na saradnju koja nam je potrebna u znanjima i njihovim pozitivnim praksama kada je u  pitanju donošenje  planskih dokumenata bez kojih apsolutno sistem civilne zaštite ne bi mogao funkcionisati. Takođe,  ono što je jako bitno jeste i finansijska podrška koju smo uvijek na naš zahtjev imali od Federalne uprave civilne zaštite. Danas smo inicirali određeni broj pitanja, ukazali na probleme s kojima se mi susrećemo kao Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite te se složili da je prioriteno  potrebno ojačati  kapacitete kako Federalne uprave civilne zaštite, tako i Kantonalne uprave civilne zaštite.  Prije svega, mislim na  jačanje ljudskih resursa i ulaganje u opremu, jer štete koje se dese, a na koje mi blagovremeno ne reagujemo, mogu poslije da budu velike i prouzrokuju veće posljedice od onih koje bi se mogle izbjeći“-istaknula je komandantica  Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde Aida Obuća.

Na sastanku je razgovarano i o pripremama za izradu Strategije koja predviđa da Bosna i Hercegovina bude čista od mina do 2025.godine, te interaktivnoj mapi minskih površina. U skladu sa Otavskom konvencijom, Strategija protivminskog djelovanja 2009-2019.godina ističe već slijedeće godine kada se Bosna i Hercegovina mora izjasniti da li je u ovoj zemlji završeno sa procesom deminiranja ili je taj rok potrebno produžiti.

„Mi to nismo završili niti to možemo do 2019.godine. Kolege iz BH MAC-a  u saradnji sa  Ženevskim centrom za humanitarno deminiranje pripremili su novu strategiju koja predviđa stanje u BiH do 2025.godine. Dakle, kapaciteti deminerskih timova moraju biti značajnije angažovani, uz značajnije učešće države i svih nivoa vlasti“- riječi su direktora Fahrudina Solaka.

Na inicijativu premijera BPK Goražde Emira Okovića i privrednika, održan je i sastanak na kojem je razgovarano o rješavanju problema uništavanja minsko- eksplozivnih sredstava na području našeg kantona. Poligon za uništavanje predviđen je na lokalitetu Oručevac-Canak, a ovom prilikom predstavljen je i elaborat za njegovo uređenje. Sa ovim problemom susreću se svi kantoni,  a naš katnon izrazio je spremnost da riješi ovaj problem.

„  Ovo je prvi put da jedan kantonalni nivo vlasti izrazi spremnost za rješavanje problema uništavanja minsko- eksplozivnih sredstava zaostalih iza rata. Mi smo do sada imali u svakoj sredini problem šta da radimo sa minsko- eksplozivnim sredstvima koja se nađu na mogućim i nemogućim mjestima. Premijer je svjestan važnosti takve situacije i sigurnosti građana BPK Goražde i iz tog razloga želi da riješi taj problem, na zadovoljstvo građana i privrednih subjekata koji imaju interes za ovakvom aktivnošću. Nakon današnjih dogovora nadam se da ćemo u narednih mjesec dana,  maksimalno, imati  lokaciju za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u BPK Goražde“-ističe direktor Solak.

Dobru saradnju našeg kantona sa Federalnom upravom civilne zaštite istaknuo je i premijer BPK Goražde Emir Oković, s željom da se ona nastavi i u budućnosti.

„U zadnjih nekoliko zadnjih godina nismo imali pretjerano ekstremnih situacija za djelovanje. Najozbiljnije djelovanje imali smo 2015.godine, prilikom poplava na području općine Pale u FBiH.  Taj problem trajno je riješen izgradnjom  obaloutvrde, a  ono što je naša osnovna misija jeste  osnaživanje Kantonalne uprave civilne zaštite te pružanju podrške općinskim nivoima u smislu organizacije.  Znamo kakve su prognoze u budućnosti u BiH, pa generalno i u cijelom svijetu, tako da mi dosta radimo na razvoju planskih dokumenata“-kazao je on.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.