• OBJAVLJENO: 13.07.2018.
Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Ukazano na zadovoljavajuće efekte u implementaciji Zakona o imovini BPK Goražde

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, u današnjoj izjavi za medije, predstavio je više detalja u vezi s Informacijom  o aktivnostima u vezi raspolaganja imovinom i implementaciji Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koju je Vlada razmatrala na svojoj posljednoj sjednici.

On je pojasnio da se ova informacija odnosi na aktivnosti Vlade u okviru kojih se prati realizacija potpisanih ugovora o specijalnoj pogodbi koji proizilaze iz ovog zakona.

Riječ je, prvenstveno, o efektima ostvarenim kada su u pitanju privredna društva „Prevent“ d.o.o.  i  „Emka Bosnia“ d.o.o. Goražde.

– Efekti su višestruko premašeni u odnosu na ugovorene obaveze kada govorimo o firmi „Prevent“. Znamo da je njihova obaveza po tom ugovoru bila da zaposle 600 uposlenika, da investicija bude šest miliona, a efekti su višestruko veći. Znamo da je ukupna investicija firme“Prevent“, sa izgradnjom novog objekta, preko 25 miliona, da je uposleno preko 1000 uposlenika, da su ogromni efekti, kako kroz Fond zdravstvenog osiguranja, tako i kroz fondove koji su vezani za federalni nivo, kao što je PIO, Fond za zapošljavanje i mi, u svakom slučaju, možemo reći da je to pozitivno za Bosansko-podrinjski kanton – kazao je premijer Emir Oković.

Istaknuti su pozitivni efekti pomenutog zakona i kada je riječ o privrednom društvu „Emka Bosnia“ d.o.o. Goražde

– Kada govorimo o firmi „Emka“ svima nama je jasno i vidljivo kako izgleda ta industrijska zona. Takođe, visina investicije je daleko premašila ugovoreni dio u smislu zapošljavanja.  Znamo da se radi o stabilnom poslodavcu koji stvara pozitivne efekte – istakao je premijer.

On je također dodao da su obje ove firme, osim kroz zapošljavanje i nova ulaganja, veliki doprinos dale i kroz uplatu poreza na dobit.

Još jedanput je ukazano na značaj zakona koji je ovo omogućio.

– Zakon o imovini donesen je 2012. godine, u periodu kada nije bio na snazi novi Zakon o stvarnim pravima i, zapravo, donošenjem Zakona o stvarnim pravima te mogućnosti specijalne pogodbe su nestale. Ono što je jako bitno reći jeste da je nekada davno 1998/99. postojala vizija da se iz same privatizacije izdvoji odrđeni dio imovine i da se upiše u vlasništvo kantona, što je na kraju stvorilo pretpostavku  za donošenje i implementaciju zakona, kao i efkeata koji su i danas prisutni. Ja vjerujem da će oni dugi niz godina i dalje biti tu. Znamo da na lokalitetu Vitkovića postoji pretpostavka za širenje te industrijske zone u smislu izgradnje novih objekata, opremanja postojećih objekata, tako da je to apsolutno jedna decenijska, ako ne i šira priča – kazao je premijer Oković

On je istakao i da je Vlada u ovom mandatu usmjerila napore u rješavanje spornih imovinsko-pravnih pitanja od interesa za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

– Ono što kanton u ovom momentu vodi jeste postupak u vezi statusa imovine „Mesopromet“, privrednog subjekta koji je u više navrata prolazio kroz proces privatizacije. Ta priča nije uspjela i Vlada je pokrenula postupak likvidacije tog preduzeća, gdje će, u odnosu na likvidacionu masu,dio te imovine vjerovatno pripasti i Bosansko-podrinjskom kantonu, što će stvoriti pretpostavke da se, kroz neke druge oblike, opet izađe prema raspoloživim i zainteresovanim investitorima – zaključio je premijer.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.