• OBJAVLJENO: 17.07.2018.
Ministar za privredu
Očekuje se skoro donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa  za uspostavu poligona za uništavanje neeksplodiranih sredstava

Nakon što je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za formiranje poligona za uništavanje neeksplodiranih sredstava, ministar za privredu Anes Salman u današnjoj izjavi za medije predstavio je više detalja o ovoj odluci.

– Kada govorimo o sigurnosnom aspektu, a ovo i jeste ta situacija, mi smo imali zahtjeve privrednih subjekata, posebno privrednog subjekta „Ginex“ koji posluje u okviru industrijske zone „Pobjeda“, gdje su nam se javili da omogućimo, odnosno uspostavimo poligon za uništavanje ekspolozivnih sredstava kako bi se oni proizvodi koji nastaju u procesu proizvodnje, ali nemaju karakteristike da bi bile pogodne za tržište, mogli sigurno i na jedan bezbjedan način uništiti i pritom sačuvati zdravlje i sigurnost ljudi i svih onih koji dolaze u dodir s tim – kazao je ministar Salman.

On je podsjetio da je uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao i eksplozivnih sredstava koja nastaju kao nus proizvod u proizvodnji, ranije vršeno na lokaciji Crijeteža.

– Međutim, to je postalo nemoguće u praksi budući da mjesto gdje se nalazio poligon graniči sa privatnim posjedima koji su se počeli koristiti od strane vlasnika, te je bilo upitno da li je više moguće to uništavati na bezbjedan i siguran način za sve naše građane, te smo s tog aspekta, želeći, naravno, da čim prije stvorimo uslove za uspostavljanje novog poligona, pokrenuli ove aktivnosti i na nivou Vlade utvrdili prijedlog odluke koji smo uputili Skupštini u dalju proceduru – pojasnio je resorni ministar.

Prema njegovim riječima, planirano je da ovaj poligon bude smješten na površini od oko 10.000 m² na području katastarskih općina Berič i Ilovača.

– Radi se o jednom brdsko-planinskom prevoju, gdje u radijusu od jednog kilometra nema nijednog stambenog objekta, tako da će, i u odnosu na ono što je iskazano kroz sam elaborat Uprave za civilnu zaštitu, na ovom mjestu biti osigurano bezbjedno i sigurno uklanjanje, odnosno uništavanje svih onih ekspolozivnih sredstava, kao i drugih sredstava koji nemaju tu kakvoću da bi išli na tržište – kazao je ministar Anes Salman.

On je dodao da bi nakon dobivanja saglasnosti od Skupštine, naredni korak u ovom procesu trebao biti da Ministarstvo za privredu omogući podnosiocu zahtjeva da započne sa krčenjem šume na lokalitetu budućeg poligona.

– Mislim da je ova materija prilično ozbiljna i da, u određenom smislu, možemo računati da bi ovo moglo da se razmatra i na vanrednoj sjednici Skupštine, što bi možda bilo u najboljem interesu svih nas, imajući u vidu količine koje se do sada već nalaze u skladištima privrednih subjekata, tako i ovih drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava koja su u međuvremenu pronađena, ali još uvijek nisu uništena – kazao je ministar Anes Salman.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.