• OBJAVLJENO: 25.07.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 153. redovnu sjednicu
Data konačna saglasnost na Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Na svojoj 153. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je konačnu saglasnost JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje sporazuma s Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o sufinansiranju i realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Bosansko-podrinjskog kantona. Pomenutim sporazumom predviđena je podrška resornog ministarstva Kantona Sarajevo ovom projektu sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.

Ministru unutrašnjih poslova data je saglasnost da zaključi Ugovor o izvođenju radova na zamjeni i ugradnji unutrašnje stolarije u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova sa firmom „Vizija“ d.o.o. Visoko.

Vlada je dala saglasnost na Program ruralnog razvoja za 2018.godinu Ministarstva za privredu, za čiju realizaciju su predviđena sredstva u iznosu od 180.000,00 KM.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde po zaključenom Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika ove ustanove.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2018/2019. godinu te je ujedno dala saglasnost za formiranje odjeljenja u narednoj školskoj godini sa manjim bojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima.

Vlada je primila na znanje i informaciju u vezi Plana rasporeda zaposlenika osnovnih i srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji nemaju normu ili ostaju bez dijela norme ili u potpunosti ostaju bez poslova i radnih zadataka u školskoj 2018/2019. godini.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava katonalnom Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni Ljiljan“ za isplatu hedija živim dobitnicima najvećih ratnih priznanja i članovima porodica posthumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja, kao i Udruženju demobilisanih boraca BPK Goražde na ime sufinansiranja manifestacije „Grebak-put života 2018.“

Ministru za privredu, na današnjoj sjednici, data je saglasnost da u skladu s Pravilnikom o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima i radiotelevizijskim objektima u vlasništvu Vlade BPK Goražde zaključi ugovore sa kompanijama PINK BH i m:tel Banja Luka o zakupu prostora i antenskih stubova na lokaciji Biserne, odnosno Uhota brda radi smještanja TV predajnika i antenskih sistema. Ministru za privredu također je data saglasnost za zaključivanje Ugovora s Ministarstvom sigurnosti BiH o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji Biserne radi smještanja telekomunikacione opreme državnog ministarstva.

Vlada je odnijela o odluke o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde  za dodatne programe, kao i Sportskom savezu BPK Goražde na ime redovnih mjesečnih tranši za april i maj 2018. godine.

Ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za potpisivanje aneksa na Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za Projekat sanacije putnog pravca Sadba-Hajradinovići koji je zaključen sa Gradom Goraždem, kojim će biti omogućeno produženje roka za izvođenje radova za 90 dana. Kao krajnji rok za završetak radova određen je 31.10.2018. godine.

Vlada je dala saglasnost za Projekat obilježavanja 26. godišnjice 1. slavne višegradske brigade.

Kantonalnoj direkciji za ceste, Vlada je dala saglasnost za pokretanje procedure odabira najpovoljnijeg ponuđača na redovnom zimskom i ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018/2019. godinu koja će se provesti metodom otvorenog postupka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.