• OBJAVLJENO: 24.08.2018.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela 32. redovnu sjednicu
Data saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava Kantonalnoj bolnici Goražde za Projekt uspostave Dijaliznog centra

Na početku sjednice, na zahtjev više poslanika, došlo je do izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda za 32. redovnu sjednicu Skupštine te je, kao o prethodnom pitanju, odlučeno da se svi predloženi zakoni koji su se našli na dnevnom redu, razmatraju po skraćenom postupku.

Na prijedlog poslanika Edima Fejzića, s dnevnog reda skinut je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih materija, dok je na prijedlog poslanika Nena Zuka skinuta tačka pod kojom je trebalo da se razmatra mišljenje na Nacrt strategije zapošljavanja FBiH za period 2018-2021. godina.

U dnevni red, na prijedlog poslanika Rasima Mujagića, uvršteni su izvještaji o radu za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Također, u dnevni red uvršteno je i Pismo namjere u vezi s Projektom javno-privatnog partnerstva na stvaranju odgovarajućih kapaciteta za smještaj i brigu o starijim i nemoćnim osobama na području BPK Goražde.

Skupština je prihvatila prijedlog ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabire Bešlije da se u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za realizaciju Projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu.

U okviru prve tačke, Skupština je, nakon obrazloženja premijera BPK Goražde Emira Okovića da se radi o izmjenama koje su rezultat promjene statusa Općine Goražde u Grad Goražde, utvrdila nacrt amandmana XLIV-LVII na Ustav BPK Goražde i uputila ga u proceduru javnih rasprava koje će se sprovesti u svim lokalnim zajednicama na prostoru BPK Goražde.

Skupština je razmatrala prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BPK Goražde koje su predložili Vlada BPK Goražde i poslanik Suad Došlo, a koji danas nisu usvojeni.

Nakon donošenja Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama BPK Goražde te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2018. godinu, Skupština je utvrdila i u javnu raspravu uputila Nacrt zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

Na prijedog  Odbora za javna priznanja Skupštine BPK Goražde, usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu. Prema ovoj odluci, priznanje “Počasni građanin” bit će dodijeljeno vlasniku kompanije „Emka“ Bosnia Friedhelmu  Rungeu, javno priznanje “Štit Kantona” posthumno će se dodijeliti dobitniku najvišeg ratnog priznajnja Mehu Drljeviću -Dedu, dok će “Plaketa Kantona” biti dodijeljena  aktuelnom direktoru Kantonalnog stambenog fonda Kantona Sarajevo i bivšem sekretaru Federalnog ministarstva prostornog uređenja Adnanu Efendiću.

U nastavku sjednice, Skupština je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta rekonstrukcije i asfaltiranja putnog pravca Sadba-Krtjanovići.

Skupština je dala saglasnost i na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osigiranja BPK Goražde za 2018. godinu.

Vezano za Projekat uspostave Dijaliznog centra u Goraždu, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za realizaciju ovog projekta.

Skupština je upoznata s Pismom namjere koje se odnosi na Projekat javno-privatnog partnerstva na stvaranju odgovarajućih kapaciteta za smještaj i brigu o starijim i nemoćnim osobama na području BPK Goražde. U vezi s tim, usvojen je zaključak kojim je sugerisano Vladi BPK Goražde da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti, poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti po ovom pitanju.

Prije prekida sjednice, koja je završila u večernjima satima, Skupština je donijela i Odluku o organizaciji i radu Stručne službe Skupštine BPK Goražde.

Zbog obimnog dnevnog reda od 38 tačaka, Skupština je, nakon cjelodnevnog zasjedanja, u večernjim satima prekinula sjednicu te je dogovoreno da se u ponedjeljak, 27.08.2018. godine održi sjednica Kolegija Skupštine na kojoj će se odlučiti o datumu održavanja nastavka započete sjednice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.