• OBJAVLJENO: 17.12.2018.
Drugi nastavak 172.redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Usvojeni prijedlog rebalansa Budžeta za 2018. i nacrt Budžeta BPK-a za 2019. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u nastavku redovne 172.sjednice utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Prijedlogom rebalansa u visini od 36.972.796,00 KM,  Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu smanjen je za više od 3 i po miliona konvertibilnih maraka u odnosu na planirani budžet za ovu godinu.

Vlada je usvojila i nacrt  Budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu u iznosu od 39.415.596, 00 KM, kao i prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.03.2019.godine u iznosu od  8.086.901,00 KM, koji su skupa s nacrtom Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2019.godinu upućeni Skupštini na usvajanje.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila po 25.000 KM za finansiranje specijalizacija u Kantonalnoj bolnici i redovne aktivnosti Doma za stara i iznemogla lica, a ovoj javnoj ustanovi odobreno je i 2000 litara lož ulja za zagrijavanje prostorija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.