• OBJAVLJENO: 21.02.2019.
Započela realizacija još jednog značajnog projekta iz Liste javnih investicija Federacije BiH (2016-2019)
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu

Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svečano su potpisani u ugovori za realizaciju „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini” nizvodno od centra grada Goražda i to:

– Za LOT 1 potpisan je ugovor sa firmom „Mibral” doo Sarajevo kao izvođačem radova na sanaciji desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u ukupnoj vrijednosti od 4.547.084,47 KM i

– Za LOT 2 potpisan je ugovor sa firmom OKAC doo Goražde kao izvođačem radova na sanaciji lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u vrijednosti od 5.228.423,30 KM.

Sredstva za realizaciju ovih poslova su obezbjeđena kroz navedeni projekat koji se većim dijelom finansira iz sredstava IDA kredita Svjetske banke, a projekat je takođe sufinansirala i Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo u iznosu od 1.500.000,00 KM.Treba istaći i to da je Agencija finansirala i izradu i reviziju projektne dokumentacije na osnovu kojeg je PIU Šumarstvo i poljoprivreda proveo postupak izbora izvođača.

Rok izvođenja ovih radova je devet mjeseci.

Takođe treba istaći da su kroz Listu javnih investicija FBiH, u okviru Projekta zaštite od poplava, u 2016. i 2017.godini završeni radovi na izgradnji obaloutvrda u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH, te da je sa potpisivanjem ovih ugovora započela realizacija i trećeg projekta u Gradu Goražde.

U poodmakloj fazi je realizacija i ostalih projekata iz ove Liste : Projekat ruralnog razvoja (IFAD), Projekat stambenog zbrinjavanja, Cestovno povezivanje Goražde-Sarajevo, Modernizacija magistralnih cesta i mostova Goražde, te Podrška zapošljavanju, kao kontinuirani projekat na godišnjem nivou od 1 milion konvertibilnih maraka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.