• OBJAVLJENO: 11.04.2019.
Saradnja Vlade BPK-a, UNDP-a BiH i ZZO
Toplu fasadu i novu krovnu konstrukciju dobiva i Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

U toku su radovi na izradi tople fasade i zamjeni krovne konstrukcije na zgradi kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković podsjetio je da se radi o 29. projektu u mandatu ove Vlade te da je riječ o radovima na unaprjeđenju energetske efikasnosti u javnom sektoru koji se izvode u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ čiji je nosilac UNDP BiH.

– Konkretno, ovdje se radi o izradi fasade, zamjeni dijela stolarije i novom krovnom pokrivaču. Ovih dana završeni su i radovi na osnovnoj školi u Vitkovićima, a radovi također teku na osnovnoj muzičkoj školi Avdo Smailović. Nakon ovoga, počinju radovi na osnovnoj školi „Husein ef. Đozo“, tako da je ova godina, ono što smo rekli, da će Goražde biti veliko gradilište, apsolutno prepoznatljivo – kazao je on.

Prema riječima premijera Okovića, cilj Vlade bio je da se kroz više različitih projekata u centralnim dijelovima grada riješe određeni infrastrukturni problemi i postigne ljepši izgled grada.

– Ranije smo radili fasade na zgradama kolektivnog stanovanja u ovom dijelu grada i u samoj smo završnici zaključivanja ugovora i početka radova na rekonstrukciji centralnog spomen-obilježja. Mogu reći da je to jedan sistematski rad na ovom području, pri čemu smo usmjereni na ono naše opredjeljenje da uljepšamo sredinu u kojoj živimo i mislim da smo na pravom tragu tog cilja i zadatka – kazao je on.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hamed Topuz izrazio je zahvalnost Vladi BPK Goražde uz čiju podršku je posredstvom UNDP-a osigurana polovina sredstava za ovaj projekt, čija je vrijednost oko 60.000,00 KM.

Uz izraze zadovoljstva zbog toga što će se kroz ovaj projekt, osim uštede energije, stvoriti i bolji uslovi za rad Zavoda, direktor Hamed Topuz je najavio i vjerovatni početak radova na unutrašnjem uređenju Zavoda tokom ljeta, u okviru kojih je planirano uređenje moderne šalter sale.

Sredstva za ovo uređenje uspio je osigurati sam Zavod zdravstvenog osiguranja.

– To potkrepljuje činjenica da smo 2018. fiskalnu godinu završili izuzetno dobro, sa suficitom od 2 miliona KM, tako da smo sav onaj akumulirani deficit pokrili. Ide jedno relaksirano vrijeme što se tiče 2019., fisklani okvir ostaje isti, s tim što će se poboljšati, sigurno, jedan dio zdravstvenih usluga stanovnicima, odnosno zdravstvenim osiguranicima u BPK Goražde – kazao je Topuz.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.