• OBJAVLJENO: 12.04.2019.
190.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojen Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu

Usvajanjem  izmjena uredbi o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 190.redovnoj sjednici uvećala je linearno za 0,05 posto koeficijente za plaće državnih i policijskih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ove uredbe se prema obrazloženju predlagača, ministarstava pravosuđa i unutrašnjih poslova, nisu mijenjale od 2007.godine otkada su donesene, tako da do danas, po osnovu koeficijenata, nije bilo povećanja plaća za navedene budžetske korisnike. Izmjene će se primjenjivati od 1.aprila ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu. Prema obrazloženju resornog ministra, ovaj program u iznosu od 450.000 KM podijeljen je na dva lota, od kojih se jedan odnosi na donošenje odluka i isplatu sredstava po zahtjevima iz 2018.godine, a ostatak sredstava predviđen je za ovu godinu i detaljnije će obraditi kroz izmjenu i dopunu programa, njegovu prezentaciju i provođenje javnih rasprava.

Vlada je izrazila zainteresovanost za nastavak aktivnosti vezanih za realizaciju stručnog osposobljavanja i praktične obuke mladih, odraslih osoba, sa srednjom stručnom spremom do 35 godina starosti koji aktivno traže posao, te podržala pismo namjere Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva. Saradnja Ministarstva za privredu sa ovim udruženjem, Obrtničkom komorom BPK i Fondacijom Wings of hope-Deutschland na zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ realizuje se već desetu godinu, a sam projekat jedan je od najuspješnijih projekata zapošljavanja mladih obrtnika.

Odobren je takođe i Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda, Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo u iznosu od 15.000 KM, te usvojena Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

OŠ „Husein ef. Đozo“ i MŠS „Enver Pozderović“ iz Goražda dobile su saglasnost za realizaciju projekata bratskih škola iz Republike Turske.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam,Vlada je usvojila odluke o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade BPK-a Goražde za implementaciju UNDP-ovog Projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u BPK-a Goraždu“ (OŠ Mak Dizdar Vitkovići, zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, JU Muzička škola Goražde i JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde).

Odobren je predloženi Ugovor uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde, te data saglasnost za isplatu subvencija, dijela profitne marže privrednim društvima „Pobjeda-Tehnology“ d.d. Goražde, „ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde, „Fortex“ d.o.o. Goražde i „Hasanagić-Company“ d.o.o. Goražde, a sve na osnovu ugovora sa BBI bankom o plasiranju linije finansiranja za privrednike s područja ovog kantona.

Usvojen je takođe i Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke fasadnih radova na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade br. 3.u Goraždu, te donijeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Vlada je dala saglasnost na zaključak Upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde o prijedlogu izbora za imenovanje Safeta Bajrovića, diplomiranog politologa za direktora ove ustanove.

Na kraju sjednice, Vlada je zadužila ministarstva za boračka pitanja i finansije da u roku od 10 dana dostave Skupštini mišljenje o nacrtu federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, dok je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo zaduženje Vlade za pripremu informacije o inspekcijskom nadzoru u Centru za socijalni rad BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.