• OBJAVLJENO: 29.05.2019.
Održana 3. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojena Strategija razvoja poljoprivrede na području BPK Goražde za period 2019-2023. godina

Prije početka 3. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a u toku rasprave o dnevnom redu, dopredsjedavajući Skupštine Edim Fejzić (Goraždanska priča) i predsjedavajuća Skupštine Edita Velić (DF) informisali su poslanike o tome da je Ustavni sud FBiH odbacio apelaciju premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o načinu izbora predsjedavajuće i dopredsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u novom sazivu.

Prijedlog poslanika Rasima Mujagića (LS) da se sa dnevnog reda skine Godišnji i periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK nije prihvaćen.

U okviru prve tačke dnevnog reda, potvrđen je mandat novom zastupniku u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nedimu Pršešu (SDA) koji je ovu dužnost preuzeo kao naredni kandidat s liste nakon što je ranija zastupnica Aida Obuća (SDA) imenovana za premijerku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice razmatrano je davanje mišljenja na Nacrt zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica FBiH koji je na sjednici obrazložio ministar za boračka pitanja u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Aganović.

U fokusu rasprave bilo je uvođenje egzistencijalne naknade za demobilisane branioce, pri čemu je predviđeno da se sredstva za njeno finansiranje za demobilisane branioce u dobi preko 57 godina osiguravaju sa nivoa Federacije, dok bi njeno finansiranje za demobilisane branioce mlađe od 57 godina išlo na teret kantona.

Ova naknada bi, kako je istaknuto, predstavljala veliki teret za Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde budući da je procijenjeno da bi pravo na ovu naknadu ostvarilo oko 400 demobilisanih branioca u Bosansko-podrinjskom kantonu, za šta bi na godišnjem nivou trebalo osigurati dodatna sredstva u budžetu od oko 960.000 KM.

Nakon što je izneseno više primjedbi na ponuđeni zakon i istaknuto da je Vlada Federacije ovaj zakon već uputila u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga, zaključeno je da se po ovom pitanju treba zauzeti stav koji će biti dostavljen Vladi Federacije.

Uzimajući u obzir da su u raspravi izneseni približno isti stavovi poslanika o nemogućnosti finansiranja pomenute naknade iz kantonalnog budžeta, Skupština je, nakon sastanka predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde koji su također prisustvovali današnjoj sjednici, usvojila zajednički zaključak Skupštine, Vlade i Koordinacije u kojem se navodi da Bosansko-podrinjski kanton Goražde podržava donošenje predmetnog zakona, ali s obzirom na tešku finansijsku situaciju u budžetu kantona, traži da se uspostavi poseban ekonomski kod za obezbjeđenje potrebnih sredstava za njenu isplatu za one kantone koji nisu u mogućnosti da je finansiraju sami.

Nakon usvajanja Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predsjedavajuća Skupštine pozvala je zastupnike Liberalne stranke da dostave svoje prijedloge za imenovanje članova u skupštinskim radnim tijelima, budući da to još nisu učinili.

Prilikom razmatranja Prijedloga odluke o određivanju prostora za neorganizovana i spontana okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upoznala je Skupštinu da je Vlada na svojoj 5. redovnoj sjednici usvojila amandman na prijedlog pomenute odluke kojim je plato ispred zgrade Vlade izbačen s liste predviđenih lokacija za mirna okupljanja građana.

Prijedlog strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2019-2023. godina na sjednici je, kao član Tima za izradu, obrazložo profesor doktor Nezir Tanović koji je u svom uvodnom izlaganju iznio da su osnovni motivi kojima se rukovodilo u izradi strategije bili: stvaranje robnih proizvođača, zadržavanje mladih na selu, stvaranje robno-održivih gazdinstava te stvaranje uvjeta za što bolje iskorištavanje poljoprivrednih resursa u ovom kantonu.

Prije samog usvajanja Strategije razvoja poljoprivrede, istaknuto je će njena implementacija, s obzirom na teško stanje u poljoprivredi na području Bosansko-podrinjskog kantoan Goražde, zahtijevati dosta truda i vremena, kao i to da je donošenje ove strategije preduslov za korištenje pretpristupnih fondova Evropske unije za razvoj poljoprivrede.

S tim u vezi, istaknuto je da je Strategijom predviđeno jačanje poljoprivrednih proizvođača koji imaju dobru osnovu za razvoj i koji bi mogli osigurati bolje korištenje raspoloživih resursa radi omogućavanja boljih rezulata u poljoprivrednoj proizvodnji.

Skupština nije usvojila Godišnji i periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu.

Na današnjoj sjednici, Skupština je primila na znanje Analizu efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 2015-2018. godina te je održan Vladin sat.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.