• OBJAVLJENO: 31.05.2019.
Sa 5. redovnog zasjedanja Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde
Stvaranje uslova za privredni rast zadatak je svih relevantnih institucija i njihovih predstavnika na području BPK Goražde

Danas je održana 5. redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojoj su po prvi put prisustvovali predstavnici iz novog saziva Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu s premijerkom Aidom Obućom.

Premijerka kantona i ministar za privredu Mensad Arnaut koji je ujedno i predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća, upoznati su s radom i ciljevima Vijeća, s posebnim fokusom na njegove priorite u  ovoj godini.

Premijerka Aida Obuća istakla je da je Vlada, odmah nakon usvajanja, dostavila Ekonomsko-socijalnom vijeću Program rada Vlade i Ciljeve i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. kako bi se Vijeće upoznalo s planovima Vlade za ovu godinu i iznijelo svoje primjedbe i sugestije koje će doprinijeti stvaranju boljih uvjeta za rad radnika i poslodavca, te stvaranju boljeg poslovnog ambijenta na području ovog kantona.

Prema njenim riječima, Vlada će u implementaciji svojih ciljeva i politika tražiti podršku poslodavaca i sindikata, ali i svih relevantnih čimbenika koji utječu na razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. S tim u vezi, ona je istakla da je danas razgovarano o tome  koji su to prioriteti u interesu poslodavaca na kojima će Vlada i Skupština raditi u ovoj godini.

– Ovdje se uglavnom govori o zakonima sa kojima će se ići u smislu smanjenja parafiskalnih zakona, rasterećenja prvirede, intervencije u Zakonu o šumama, Zakonu o komunalnim taksama i komunalnim djelatnostima i Zakonu o turizmu kao o jednom od bitnih zakona koji bi se trebao donijeti u 2019. godini, jer stanje u oblasti turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je zaista neuređeno i svi se trebamo angažovati da bismo to stanje popravili – kazala je premijerka.

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća složili su se da pred svima u ovom procesu stoje brojni izazovi te je naglašena potreba za efikasnom saradnjom svih relevantnih predstavnika i institucija koji će raditi na kreiranju boljih poslovnih politika i pregovaranju boljih uvjeta za rad radnika.

Istaknuto je da je Vlada, s tim ciljem, planirala posjete privrednim subjektima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

– Dogovorili smo da to bude posjeta cjelokupne Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje bi se ministri u Vladi i predstavnici privrednih subjekata upoznali i rekli šta su to prioriteti na kojima trebamo i mi i oni raditi – kazala je premijerka Aida Obuća.

Predsjednica Udruženja poslodavaca Šejla Bojadžija istakla je da trenutni pokazatelji govore da je došlo do stagancije u razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zbog čega se što prije moraju poduzeti mjere koje će dovesti do poboljšanja uslova u privredi, kao i omogućavanja boljeg životnog standarda radnika i građana u ovom kantonu.

Nova sjednica Vijeća zakazana je već za 11.06.2019. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.