• OBJAVLJENO: 28.06.2019.
Održan sastanak Odbora za praćenje realizacije Projekta brze ceste
Premijerka BPK Goražde upoznata s trenutnim statusom i narednim aktivnostima na projektu brze ceste Goražde-Sarajevo

U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan prvi zvanični sastanak Odbora za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda (dionice Hranjen – Goražde) u novom sazivu.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima vezanim za realizaciju ovog projekta s fokusom na donošenje potrebnih planskih dokumenata.

Bila je ovo prilika da predstavnici JP „Autoceste FBiH“, ujedno i članovi Odbora Esad Mulavdić i Mehmed Bosno, upoznaju premijerku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidu Obuću s dosadašnjim aktivnostima na projektu i radnjama koje treba poduzeti Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pogledu izdavanja odgovarajućih  dozvola po zahtjevu kompanije „Euro-Asfalt“, kao i u vezi s aktivnostima JP „Bosansko-podrinjske šume“ koje je nadležno za sječu i izvoz drvnih sortimenata na dionici gdje je planirana izgradnja brze ceste.

Kako je istaknula premijerka Aida Obuća, koja je nedavnim Rješenjem direktora JP „Autoceste FBiH“ Adnana Terzića imenovana za člana pomenutog Odbora, na ime naknade za sječu šumskih drvnih sortimenata  u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uplaćena je naknada u iznosu od 530.000,00 KM.

Podsjetit ćemo i na to da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, rješavajući po zahtjevu JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, 17.06.2019.godine donijelo Rješenje o davanju urbanističke saglasnosti za izgradnju brze ceste Hrenovica – Hranjen – Goražde u sklopu brze ceste Prača – Goražde sa pratećim objektima u dužini od 13,78 km, a koja se nalazi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Poznato je da je projekt je podijeljen u faze odnosno LOT-ove, pri čemu LOT 1 podrazumijeva iskop i izradu primarne podgrade glavne i servisne cijevi tunela Hranjen, dok LOT 2  podrazumijeva izradu sekundarne obloge i opremanje tunela.

Ovom prilikom istaknuto je da su Grad Goražde i Općina Pale u FBiH do sada dali sve saglasnosti iz svojih nadležnosti za ovu izgradnju.

Kako je dogovoreno, naredni sastanak Odbora zakazan je za 22.07.2019.godine, na kojem će prisustvovati i predstavnici izvođača radova firme „Euro-Asfalt“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.