• OBJAVLJENO: 24.07.2019.
Press konferencija ministra za privredu
Do sada data saglasnost na ukupno četiri programa iz nadležnosti Ministarstva za privredu

U Ministarstvu za privredu danas je održana press konferencija na kojoj su predstavljeni planovi i programi iz nadležnosti ovog ministarstva za 2019. godinu na koje je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do sada dala svoju saglasnost.

Prema riječima resornog ministra Mensada Arnauta, usvojen je Program tekućih transfera za ruralni razvoj, Program tekućih transfera neprofitnim organizacijama, Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede te Plan i program Direkcije za ceste BPK Goražde.

Program za ruralni razvoj za 2019. godinu, po kojem će javni poziv biti raspisan u avgustu ove godine, u vrijednosti je od 60.000 KM i sadrži dva razvojna cilja.

– Jedan cilj se odnosi na nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme i adaptaciju i izgradnju štalskih objekata, dok je u drugom cilju planirana izgradnja infrastrukture u ruralnom dijelu – kazao je ministar i istakao da su za realizaciju projekata u okviru prvog cilja predviđena sredstva u iznosu od  35.000 KM, dok su za drugi cilj planirana sredstva u iznosu od 25.000 KM.

On je ovom prilikom predstavio i Program utroška sredstava u oblasti vodoprivrede.

– Što se tiče programa koji se odnosi na vodne naknade, ukupan iznos budžeta ove godine je 300.000 KM, s tim da 100.000 KM su namjenska sredstva od Javnog preduzeća za upravljanje slivovima rijeke Save koja su planirana za uređenje korita užeg dijela grada, tako da će za preostalih 200.000 KM biti raspisan javni poziv gdje će moći da apliciraju lokalne zajednice s određenim programima – kazao je ministar Arnaut.

Program tekućih transfera neprofitnim organizacijama ove godine planiran je u vrijednosti od 15.000 KM.

– S tim u vezi želim da naglasim da ove godine, po prvi put, bit će raspisan javni poziv, obzirom da smo u praksi ranijih godina upućivali određenim neprofitnim organizacijama i udruženjima zahtjeve, gdje su oni aplicirali, ali ove godine mogu aplicirati i druge neprofitne organizacije – kazao je ministar.

S tim u vezi, on je pojasnio da su se iz ovih sredstava ranijih godina finansirale aktivnosti koje su imale za cilj da osiguraju održivost Privredne komore, Obrtničke komore i Udruženja poslodavaca, ali da je cilj da se ove godine omogući učešće u javnom pozivu i drugih neprofitnih organizacija.

Kako je istaknuto, Planom i programom Direkcije za ceste za 2019. godinu planirane su aktivnosti na redovnom održavanju, kao i projekti modernizacije i uređenja putne infrastrukture na regionalnim cestama u nadležnosti direkcije – regionalnoj cesti R-448 Potkozara – Hranjen – Bare i  regionalnoj cesti druge kategorije Osanica – Orahovice – Prača.

Za aktivnosti Direkcije za ceste u ovoj godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od oko 1,1 milion KM.

Iskazano je očekivanje da će i preostali programi ovog ministarstva uskoro biti usvojeni

– Programi koje Ministarstvo za privredu planira da realizira u narednom periodu jesu Program podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji, gdje je iznos planiranih sredstava 248.000 KM, Program razvoja poduzetništva i obrta u iznosu od 50.000 i Program podrške javnim preduzećima u iznosu od 25.000 KM – kazao je ministar Mensad Arnaut.

Istaknuto je i to da je ukupna vrijednost programa u nadležnosti ovog ministarstva za 2019. godinu, ne računajući program Direkcije za ceste, 750.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.