• OBJAVLJENO: 06.08.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 14. redovnu sjednicu
Prihvaćena Inicijativa za uspostavu koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva FBiH s pravnom stečevinom EU

Na svojoj današnjoj 14. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Inicijativu za uspostavu koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u FBiH s pravnom stečevinom EU i saradnje između Direkcije za evropske integracije i federalnih i kantonalnih organa uprave.

Kako je jedan od ključnih uvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije te jačanje administrativne sposobnosti i uspostava efikasnog sistema uprave za provedbu pravne stečevine i drugih obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, Vlada je donijela zaključke o usvajanju pomenute inicijative, kao i davanju zaduženja Koordinatoru za evropske integracije BPK Goražde da imenuje predstavnika koji će biti član Radne grupe za izradu pravnog akta o postupku usklađivanja kantonalnih propisa s pravnom stečevinom Evropske unije.

Vlada je dala saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o nabavci dijela policijske uniforme i obuće za pripadnike uprave. Ugovor u vrijednosti od 10.179,00 KM odnosi se na nabavku ljetnih košulja, a bit će potpisan s firmom „Men“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, odobrena je isplata tekućih transfera Gradu Goraždu i općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec april i maj 2019.godine.

Odobrena su i novčana sredstava JP RTV BPK-a Goražde na ime sedme od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2019.godinu.

Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje projekta JP „Kulturno-informativni centar Prača“ pod nazivom „Bolji uslovi za rad preduzeća – kvalitetnije informisanje građana“ te odobrila novčana sredstva za njegovo sufinansiranje.

Do kraja sjednice, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2019. godinu koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

 

           

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.