• OBJAVLJENO: 19.08.2019.
Iskazana podrška aktivnostima udruženja na prevenciji i borbi protiv nasilja
Sastanak premijerke BPK Goražde s predsjednicom Udruženja „Seka“

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas je održala sastanak s predsjednicom Udruženja „Seka“ Goražde Esmom Drkendom, na kojem je upoznata s radom ovog udruženja i njegovom aktivnostima na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici na području BPK Goražde.

Tema sastanka bio je rad Koordinacionog tijela i obaveze institucija, organizacija potpisnica Protokola 2012 o prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici na području BPK-a Goražde.

Predsjednica UŽ „SEKA“ Goražde Esma Drkenda upoznala je premijerku o provedenom istraživanju o registrovanim slučajevima nasilja za period 2012 – 2017.,  prema evideniciji MUP-a Goražde, CZSR Goražde i  Centra za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde.

Razgovarano je o radu i aktivnostima, ali i problemima u  radu ovog  Koordinacionog tijela te neispunjavanju obaveza dijela institucija, potpisnica Protokola 2012.

Druga tačka ovog sastanka bio je Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje BPK-a Goražde 2019-2020.godina koji je Vlada BPK-a Goražde, na prijedlog resornog ministarstva za socijalnu  politiku, usvojila na svojoj 184. sjednici 25.02.2019.

Između ostalog, razgovaralo se i o obezbjeđenju stambene jedinice za privremeni smještaj žrtava nasilja, ali i planovima Vlade u iznalaženju finansija za početak izgradnje zgrade Centra za socijalni rad Goražde.

Od strane premijerke izraženo je zadovoljstvo postignutim rezultatima rada aktivnog dijela potpisnica protokola, a  predloženi su  dalji koraci za uspostavljanje što efikasnijeg rada ovog koordinacionog tijela koji će u narednom periodu imati veću podršku Vlade BPK-a, Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.