• OBJAVLJENO: 29.08.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 16.redovnu sjednicu
Usvojen Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

 Nakon razmatranja, Vlada je bez primjedbi u skupštinsku proceduru uputila informaciju Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Kao materijal za tematsku sjednicu, Skupštini BPK proslijeđena je i Informacija o sportu BPK-a Goražde Ministarstva za obrazovanje, sa usvojenim prijedlogom mjera, definisanim kroz ovu informaciju.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora BPK-a Goražde, sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža. Prema obrazloženju resornog ministra, za ovu namjenu iz budžeta Ministarstva biće izdvojeno 165.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Odluku o povratu sredstava na Escrow podračun u iznosu od 184.588 KM, čime je po prvi put ispoštovana naredba koju je Ured za reviziju institucija naložio u svom Konačnom izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja BPK za 2012. i 2018.godinu, a koja se odnosi na povrat posuđenih sredstava sa ovog računa.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojen je Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu u iznosu od 50.000 KM. Ovaj program namijenjen je malim i srednjim preduzećima koji doprinose razvoju privrede.

Vlada je odobrila i predloženi ugovor između BBI banke i privrednog društva „Agros“ d.o.o Goražde o dugoročnom finansijskom partnertvu, uz subvencionuranje dijela profitne marže.

Na prijedlog Ministarstva  za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Na zahtjev Ministarstva urbanizma, Vlada je usvojila Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za deponiju zemljanog materijala sa predusjeka izlaznog portala tunela „Hranjen“, površine 13.000 m² koja je upućena u skupštinsku proceduru. Kako je obrazložio resorni ministar, na osnovu ove odluke Ministarstvo za privredu će pokrenuti postupak izdavanja dozvole za krčenje šuma, a Ministarstvo za urbanizam steći uslove za izdavanje okolinske dozvole za ovu deponiju.

Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove data je saglasnost za nabavku elektronske opreme: tri kamere za pokrivanje video-nadzorom dijela Grada Goražda.

Nakon što je primila k znanju informacije o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova upravnih odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo i Kantonalne bolnice, te ih proglasila neuspješnim, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih upravnih odbora ovih javnih ustanova, uz nalog resornom ministarstvu da obnovi konkursnu proceduru.

Usvojena su takođe i rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići koji će tu dužnost obavljati naredne četiri godine.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu 15.000 KM humanitarnoj organizaciji SOS Kinderdorf, Dječiji vrtić Goražde za realizaciju obaveza po zaključenom Protokolu o saradnji za otvaranje Resursne sobe/Centra za rani rast i razvoj.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, odobrena su novčana sredstva za sufinansiranje  XIX Međunarodnog memorijalnog turnira „Mirsad Hurić-Huro 2019“, kao i za troškove prijevoza boračkih populacija na manifestaciju „Odbrana BiH-Igman 2019“.

 Zbog obimnog dnevnog reda, današnja sjednica je prekinuta, a njen nastavak zakazan je za sutra ujutro.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.