• OBJAVLJENO: 30.08.2019.
Demant ministra za privredu povodom navoda izrečenih na press konferenciji Upravnog odbora Obrtničke komore BPK Goražde
Nesporne su činjenice koje dokazuju da Ministarstvo za privredu podržava rad obrtnika i Obrtničke komore BPK!

Ministar za privredu Mensad Arnaut uputio je demant povodom navoda izrečenih na press konferenciji Upravnog odbora Obrtničke komore BPK-a Goražde, održanoj 26.08.2019., na kojoj je izraženo nezadovoljstvo u pogledu odnosa resornog Ministarstva za privredu prema obrtnicima.

Demant ministra za privredu objavljujemo u cjelosti:

Upravni odbor Obrtničke komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je dana 26.08.2019.godine press koji je isti dan emitovan na programu Radio-televizije BPK Goražde u informativnoj emisiji Dnevnik sa početkom u 19,00 sati. Tema održanog pressa se odnosila na Program utroška sredstava za podršku razvoju poduzetništva i obrta za 2019.godinu i tom prilikom izneseno je niz netačnih informacija, te izraženo nezadovoljstvo u pogledu odnosa resornog Ministarstva za privredu prema obrtnicima. Također, navedeno je i da je resorno Ministarstvo objavilo Javni poziv za navedena podsticajna sredstva, te da je Program podrške proširen sa ostavljanjem mogućnosti da pored obrtnika na isti mogu aplicirati i druge registrovane djelatnosti izdvajajući ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost.

U cilju objektivnog informisanja javnosti, kao i sprječavanja stvaranja negativne slike o Ministarstvu za privredu, Ministarstvo odbacuje netačne navode Upravnog odbora Obrtničke komore BPK Goražde, te ističe da je u dosadašnjem periodu, kao i sada pružalo punu podršku u radu i Obrtničkoj komori i obrtnicima sa područja našeg kantona.

U prilog tome ide i činjenica da je u prošloj godini kroz Program podrške razvoju poduzetnštva i obrta podržano ukupno 68 subjekata sa ukupno odobrenim iznosima od 71.100,00 KM. Pored podrške poduzetnicima i obrtnicima, u prošloj godini podržan je i rad same Obrtničke komore BPK Goražde sa iznosom od 5.000,00 KM i to kroz Program podrške neprofitnim organizacijama.

Radi objektivnog informisanja želimo napomenuti da se program podsticaja donosi na osnovu Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2019.godinu, te da je za ovu godinu planiran iznos od 50.000,00 KM i to na ekonomskom kodu 614500 POD 3- Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, te da Javni poziv nije još ni objavljen, suprotno tvrdnjama Upravnog odbora Obrtničke komore BPK Goražde. Dakle, primarni cilj programa i budžetskog koda jeste da se pored obrta, podrži i razvoj poduzetništva. Poduzetništvo kao termin označava svaku djelatnost usmjerenu na sticanje profita i dobiti, dakle djelatnosti koja doprinosi ukupnom razvoju privrednog poslovanja, a ne samo i isključivo obrta, kako smatraju u Upravnom odboru Obrtničke komore BPK  Goražde.  

Da resorno Ministarsvo vodi računa o obrtnicima dokazuje se i činjenicom da je već odavno na snazi Odluka o utvrđivanju tradicionalnih esnafskih zanata koja je donesena na osnovu Zakona o doprinosima kroz čiju se implementaciju dodatno utvrđuju olakšice starim i tradicionalnim zanatima u pogledu plaćanja obaveza po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja.

Također, želimo napomenuti da resorno Ministarsvo za privredu već nekoliko godina uzastopno realizuje projekat stručnog osposobljavanja mladih do 35 godina života koji se po prvi put zapošljavaju, na način da se u saradnji sa Obrtničkom komorom i Udruženjem Progres Sarajevo, te fondacijom Wings of Hope Deutschland iz Minhena izdvajaju sredstva obrtnicima i poduzetnicima za sufinansiranje plaća i naknada za osobe na stručnom osposobljavanju. Na godišnjem nivou kroz ovaj projekat izdvaja se 9.600,00 KM koji se uplaćuju obrtnicima i poduzetnicima koji prime u radni odnos radnika na stručno osposobljavanje.

Još jedna u nizu pogodnosti za obrtnike i poduzetnike koju je obezbijedilo Ministarstvo jeste i kreditna linija koja se plasira putem BBI Banke u Goraždu. Ovom kreditnom linijom omogućeno je, da pored privrednih društava na istu mogu aplicirati i obrtnici do iznosa kredita do 50.000,00 KM uz kamatnu stopu od 3,89%, od čega resorno Ministarstvo za privredu subvencionira iznose do 2% kamate. Dakle kamatna stopa po ovoj kreditnoj liniji iznosi 1,89% , što smatramo vrlo povoljnom kamatom.

Sve naprijed navedeno ide u prilog činjenici i nesporno dokazuje da Ministarstvo za privredu podržava rad obrtnika s područja našeg kantona i Obrtničke komore BPK Goražde, te da obrtnike prihvatamo kao vrlo bitne partnere u zajedničkoj saradnji na stvaranju boljih uslova za razvoj poduzetništva i obrta na području našeg Kantona.

            MINISTAR
     mr.sc. Mensad Arnaut

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.