• OBJAVLJENO: 30.08.2019.
Vlada BPK održala nastavak 16.redovne sjednice
Data saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji je prethodno usaglašen između pregovaračkih timova Vlade i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije; odbijene sve naknadno dostavljene primjedbe

U nastavku 16.redovne sjednice koji je održan jutros,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je dostavljene primjedbe od strane Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora.

Stav Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je da one nisu prihvatljive za Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te ih odbacuje s obzirom na to da su pojedine primjedbe u suprotnosti sa stavovima pregovaračkih timova i nisu ni bile predmet pregovaranja od strane učesnika u postupku pregovaranja.

„Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji je prethodno usaglašen između pregovaračih timova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije i poziva ovlaštenog potpisnika ispred Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na potpisivanje prethodno usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora.

S obzirom na uočene primjedbe i neusaglašenost teksta Kolektivnog ugovora, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poziva pregovaračke timove da prije potpisivanja usaglase tekst Kolektivnog ugovora i pripreme prečišćeni tekst koji bi bio prihvatljiv za obje ugovorne strane, te imao prohodnost u samoj realizaciji“, stoji u zaključku koji je usvojen na današnjoj sjednici.

Na ovoj sjednici Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila izveštaje o radu za 2018.godinu Uprave za civilnu zaštitu, Službe za odnose s javnošću, Direkcije robnih rezervi i Uprave za šumarstvo BPK Goražde.

Razmatrani su takođe odgovori na poslanička pitanja i inicijative, te zahtjevi udruženja i dopisi upućeni prema Vladi.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da za predstojeću grijnu sezonu izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja i 50,4 tone drvene peleti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.