• OBJAVLJENO: 23.09.2019.
Iz JU „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde
Potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa završenom visokom stručnom spremom

U sklopu provođenja aktivne politike zapošljavanja, u organizaciji JU“Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde danas je upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između zainteresovanih strana na implementaciji Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa završenom visokom stručnom spremom.

Memorandum o saradnji potpisali su ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, direktorica Službe za zapošljavanje Nafija Hodo, izvršna direktorica Udruženja za lokalne razvojne inicijative“ ALDI“ Goražde Meliha Gačanin  i direktor GOPA-mbH, Predstavništvo u BiH Ranko Markaš.

Za realizaciju ovog programa izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 54.000 KM, a cilj programa je povećanje kompetencija nezaposlenih osoba u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada kroz razvoj poslovnih vještina, zapošljavanje osoba koje su prošle program usavršavanja te razvoj svijesti kod mladih osoba o značaju sticanja novih znanja i vještina relevantnih za tržište rada kroz promociju cjeloživotnog učenja.

Prema riječima direktorice Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafije Hodo, ciljnu grupu Programa čine dugoročno nezaposlene osobe sa završenom visokom stručnom spremon, koje se nalaze na evidenciji Službe najmanje 12 mjeseci, a najviše do 36 mjeseci, prije objavljivanja javnog poziva.

„Programom je predviđeno finansiranje troškova usavršavanja za 12 nezaposlenih osoba, koje će za vrijeme usavršavanja imati naknadu za topli obrok u iznosu od 8,00 KM po danu,  doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu od 3,00 KM mjesečno po osobi, troškove prijevoza, pod uslovom da nezaposlena osoba stanuje na udaljenosti većoj od tri kilometra od mjesta gdje obavlja usavršavanje, u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja te teoretsku i praktičnu nastavu“-ističe direktorica Hodo.

Kako je istaknuto, Služba će objaviti Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu, nakon čega će oni koji budu izabrani proći „Program obrazovanja odraslih“ za usavršavanje iz oblasti „Projekt menadžmenta“ koji će trajati 120 časova. Program je podijeljen u dva dijela i to stručno-teorijski i praktični dio, a ključene teme usavršavanja su: Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata, Poslovna analitika te pisanje projektnih prijedloga i Upravljanje projektnim ciklusom.

Nakon teorijskog dijela usavršavanja, polaznici će biti podijeljeni u timove koji čine tri člana polaznika. Dva tima će biti upućena u kompanije,  a dva tima u javne institucije na praktični dio usavršavanja.

Svim polaznicima koji uspješno okončaju teorijski i praktični dio usavršavanja, biće uručen važeći certifikat o uspješno provedenom usavršavanju iz oblasti projekt menadžmenta, a tokom cijelog trajanja implementacije programskih aktivnosti, proces praćenja i koordinacije aktivnosti vršit će se od strane konsultantske organizaicje GOPA mbH-Predstavništvo u BiH.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde daje punu podršku ovom projektu koji je, prema riječima ministra Armana Bešlije, veoma značajan za mlade ljude koji će se svojim znanjem pokazati na tržištu rada i dobiti priliku za zaposlenje.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.