• OBJAVLJENO: 24.09.2019.
S ciljem edukacije budžetskih korisnika u BPK Goražde
Upriličena prezentacija o temi „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru Federacije BiH“, Softverski paket za uspostavu i praćenje sistema FUK

Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Agencijom FMC, upriličilo je danas prezentaciju o temi „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru Federacije BiH“, Softverski paket za uspostavu i praćenje sistema FUK. Prezentacija  za predstavnike budžetskih korisnika održana je u Sali Biznis centra u Goraždu,  kojoj su prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde, na čelu sa premijerkom BPK Goražde Aidom Obućom.

Cilj prezentacije je edukacija budžetskih korisnika u vezi uspostave sistema za finansijsko uravljanje i kontrolu u budžetu BPK Goražde, a što je obaveza prema evropskim standardima.

„Ovo je početak uvođenja funkcije finansijskog upravljanja i kontrole u našem budžetu, što smo već davno bili obavezni provesti. Taj proces je nov i zahtijeva više kontrole i odgovornosti, ali kada se uspostavi bit će lakše svim budžetskim korisnicima da rade svoj posao.  Funkcionisanje ovog sistema jedan je od prioritetnih zadataka Ministarstva za finansije. Mi ćemo uraditi normativne akte koji će poboljšati kompletnu klimu u upravljanju budžetskim sredstvima što nam nalaže i Zakon o finansijskom upravljanju“-istaknuo je ministar za finansije BPK Goražde Mirsad Agović.

Prezentaciju je vodila Zikreta Tubić, voditelj za finansijsko upravljanje i kontrolu sa višegodišnjim iskustvom u realizaciji projekata implementacije sistema FUC. Prema njenim riječima, radi se o međunarodnom standardu čije uvođenje će doprinijeti boljem i kvalitetnijem poslovanju. U procesu stabilizacije i pridruživanja EU, u poglavlju 32 definisana  je interna kontrola.

„Radi se o tome da budžetska sredstva i sva druga javna sredstva moraju se trošiti na način da to bude efikasno, efektivno i etično, a to ćemo dokazati kroz usvajanje politika i procedura.  Poglavlje  koje se odnosi na kontrolu u javnom sektoru trebalo je biti završeno već krajem 2018.godine,  a  Federalno ministarstvo finansija, odnosno njegova centralna organizacijska jedinica i Sektor za budžet provode kontinuirane kontrole da bi se pristupilo toj zakonskoj obavezi i njenon zadovoljenju. Moja topla preporuka je da se što prije krene u to, jer kad ponovo budemo popunjavali evropske upitnike i odgovarali na pojedina pitanja nećemo moći nastaviti put prema Evropskoj uniji. Ako želimo nastaviti put stabilizacije, onda moramo ići ka tome da usvojimo sve ono što nam je kroz zakonsku regulativu nametnuto. U pitanju je fiskalna odgovornost, a kada govorimo o tome onda nema izuzetka“-riječi su voditeljice prezentacije Zikrete Tubić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.