• OBJAVLJENO: 27.09.2019.
Aktivnosti u okviru projekta  „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“
Vlada BPK Goražde povjerila Udruženju žena „Seka“ realizaciju aktivnosti  po zahtjevu Gender Centra FBiH

Nakon potpisivanja Protokola o postupanju nadležnih institucija u slučaju nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja u BPK Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak kojim se određuje Udruženje žena „Seka“ da u ime kantonalnog Koordinacionog tijela može provoditi projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija na rješavanju rodno zasnovanog nasilja u BiH“ koji se odnosi na mjere prevencije, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici.

Potpisnici Protokola su, pored resornih ministarstava Vlade BPK Goražde i Centra za socijalni rad,  Kantonalno tužilaštvo, Općinski sud i lokalne zajednice u sastavu kantona te Udruženje žena „Seka“ koje, prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, aktivno i kvalitetno najviše provodi aktivnosti po ovom pitanju.

„S tim u vezi, mi smo prepoznali kvalitet i kapacitet udruženja, njihovu predanost ovoj problematici i na sjednici Vlade BPK Goražde smo donijeli zaključak kojim smo u ime Koordinacionog tijela imenovali Udruženje „SEKA“ da provodi ove aktivnsti, a po zahtjevu Gender Centra FBiH. Ono što je interesantno reći jeste da će Gender  Centar FBiH u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ i finansijski podržati ove aktivnosti i to u iznosu od 10.000 KM po kantonima. Koliko je značajno da se borimo protiv nasilja svih oblika, a pogotovo nasilja u porodici, svjesni smo svi u Vladi BPK, a drago nam je da su tu prednost dali i u Gender Centru FBiH koji su odlučili podržati ovu aktivnost“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Provođenje ovih aktivnosti ima za cilj ohrabriti žrtvu da prijavljuje počinitelja nasilja u porodici relevantnim institucijama kako bi one mogle stati u njihovu zaštitu.

Vlada će, kako je istaknula premijerka, aktivno raditi i na rješavanju pitanja nedostatka sigurne kuće za žrtve nasilja na području našeg kantona, jer je pružanje sigurnog utočišta žrtvama nasilja, pored ostalih mjera, jedno od ključnih pitanja njihove zaštite.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.