• OBJAVLJENO: 10.02.2004.
Premijer BPK: Izgradnja magistralnog puta M-5 Sarajevo -Mesići značajna je investicija za BPK Goražde
Projekat puta M-5 naći će se i na Međunarodnoj investicionoj konferenciji u Mostaru

Magistralni put  M-5 Sarajevo-Mesići nalazi se na pravcu evropskog puta broj 761 (E761).

To je put koji se proteže prirodnim pravcem i to dolinom rijeke Miljacke, dionicom od Sarajeva do Pala i rijeke Prače, od Podgraba do Mesića. Ovo je put , s čijom se izgradnjom počelo još prije rata i koji je cjelokupnom dionicom usklađen sa evropskim standardima korištenja u svim uvjetima. Trenutno je urađena trasa sa prvom asfaltnom podlogom od  Sarajeva do Hrenovice, izuzev tunela na Stambolčiću, čija izgradnja je prekinuta 1991. godine. Predloženi projekt omogućio bi izgradnju putnog pravca na ravnom i čvrstom terenu, bez nagiba, opasnih dijelova, sa relativno blagom klimom čime bi se povećala pouzdanost i frekventnost saobraćaja. Takođe, izbjegli bi se zastoji u saobraćaju koji su svakodnevnica na tekućim putnim pravcima, posebno u zimskom periodu. Na ovoj dionici puta, dužine 19,77 km, prema projektnoj dokumentaciji nalazi se 23 tunela ukupne dužine 5160 m, od kojih je najduži 496m i 8 mostova ukupne dužine 358 metara, raspona od 40-50 m. Naviša  kota puta je na nadmorskoj visini od 652 m .Vrijednost radova procjenjuje se na 94.972.956,00 KM, a sama izgradnja tunela Stambolčić koštala bi 14.000.000,00 KM.

“Jedan od ciljeva izgradnje magistralnog puta M-5 Sarajevo -Mesići , je uvezivanje jugoistočne BiH i zemalja jugoistočnog Balkana  sa centralnim dijelovima BiH i Evrope modernim, ekonomski profitabilnim, bržim i kraćim putnim pravcem, što govori o tome da bi put pored lokalnog i regionalnog ,imao i međunarodni značaj. Ovaj put je od posebnog značaja za Gornjedrinsku regiju jer bi se realizacijom ovog projekta skratilo vrijeme putovanja iz općina Gornjedrinske regije u Sarajevo i stvorili uslovi za povezivanje trenutno socijalno izolovanih naselja u sjevernom dijelu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i susjednih dijelova RS, odnosno cjelukupne Istočne BiH sa ostalim dijelovima , regijama BiH. Puštanjem u promet ove saobraćajnice cjelukupan transport iz zemalja južnog i istočnog Balkana  ka središnjem dijelu Balkana i Evropi bio bi  preusmjeren na ovu komunikaciju koja bi postala i glavna  saobraćajnica za pomenutu regiju.

Treba reći i da su svoju podršku za izgradnju magistralnog puta M-5 Sarajevo-Mesići, u pismu podrške dali i načelnici svih općina Gornjedrinske regije: Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina, Srpsko Goražde-Kopači, Pale, Foča-Srbinje, Rogatica, Rudo, Kalinovik, Čajniče i Višegrad.

Projekat puta M-5 imamo namjeru kandidovati na Međunarodnu investicionu konferenciju koja će se krajem februara održati u Mostaru i očekujem da ćemo naići na zainteresovanost investitora za ovu, za nas najznačajniju investiciju, investiciju koja će, ako se realizuje, donijeti prosperitet ovom dijelu BiH i izvući Bosansko-podrinjski kanton Goražde iz izolacije .” – riječi su premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salka Obhođaša.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.