• OBJAVLJENO: 11.02.2004.
Funkcionisanje civilne zaštite na kantonalnom nivou
Preventivno djelovanje, faktor uspjeha!

O organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u BiH i implementaciji programa deminiranja bilo je riječi na tematskom sastanku premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salka Obhođaša i načelnika  Kantonalnog štaba civilne zaštite Rame Živojevića, sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite Alijom Tihićem i njegovim zamjenikom Stankom Sliškovićem, održanom u Goraždu 11.02.2004. godine.

Kantonalni štab civilne zaštite, pored uređenja ove oblasti na kantonalnom nivou i uspostavljanja što efikasnije organizacije, ima zadatak da izvrši procjenu ugroženosti i na bazi nje planove, kako bi se moglo preventivno djelovati u svim situacijama koje narušavaju bezbjednost stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

“Ne treba očekivati da svu odgovornost na sebe preuzme Služba obavještavanja i uzbunjivanja, već da se ona jednako rasporedi i na kantonalne i općinske službe, kako bismo postigli odgovarajući rezultat”-kazao je direktor Tihić

Tom prilikom, dogovoreno je da se pitanje Vladine izlazne strategije o deminiranju stavi na dnevni red jedne od narednih sjednica Vlade BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.