• OBJAVLJENO: 17.03.2004.
Javnosti predstavljen program rada Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi BPK Goražde
Poseban akcenat biće dat provedbi Zakona o državnoj službi kao i reformama u oblasti prekršajnog prava

Služba za odnose sa javnošću Vlade Bosansko-podrinjskog kantona organizovala je 17.03.2004.godine konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen program rada kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose.

“Ministarstvo za pravosuđe tokom 2004. godine obavljat će upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblastima: pravosuđa, uprave, izvršenja kaznenih sankcija, rada i zapošljavanja, penzijskog i invalidskog osiguranja i kancelarijskog poslovanja u organima uprave. Poseban akcenat u ovom periodu  biće  dat provedbi Zakona o državnoj službi, kao i reformama u oblasti prekršajnog prava”- riječi su kantonalnog ministra pravosuđa Midhata Bašića.

Ovo je prva u nizu planiranih konferencija za novinare, putem kojih će Služba za odnose sa javnošću Vlade BPK Goražde, jednom sedmično u naredna dva mjeseca, javnosti predstaviti program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2004. godinu, odnosno programe rada ministarstava, direkcija, ureda i uprava u sastavu Vlade ovog kantona.

Ovo je takođe, jedan od načina, upoznavanja javnosti sa planiranim aktivnostima i radom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa usvojenim vladinim Projektom komunikacijske strategije i primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.