• OBJAVLJENO: 28.01.2020.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:Eniz Halilović
Utvrđivanjem prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde i obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku obezbijeđena stopostotna zdravstvena zaštita svih stanovnika BPK i povratnika u RS

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  utvrdila je prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde za 2020.godinu i uputila je Skupštini BPK na usvajanje.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniza Halilovića, kroz Program utroška sredstava naš kanton jedini je kanton u Federaciji BiH koji je obezbijedio pravo na besplatno zdravstveno osiguranje djeci predškolskog uzrasta i starijim licima preko 65 godina života, raseljenim osobama i povratnicima u Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kao i povratnicima u susjedne općine Republike Srpske, koji predmetno pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

„Od 2013.godine kada je uvedeno ovo pravo, pa do 2019. godine koristilo ga je 279 lica. BPK Goražde je jedan od rijetkih kantona koji donosi ovu odluku, ali će je trebati potvrditi i Skupština BPK Goražde.

Što se tiče prijedloga odluke o ostvarivanju obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku, dakle, svi oni koji žele ostvariti ovo pravo moraju biti povratnici sa prebivalištem na području Republike Srpske, a za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje za lica s područja BPK Goražde potrebno je da imaju prebivalište na području našeg kantona tri godine“-riječi  su ministra Eniza Halilovića.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.