• OBJAVLJENO: 09.03.2004.
Rješavanje problema vodosnabdijevanja Goražda ušlo u svoju konačnicu
Novi prijedlog Vlade BPK Goražde

Od dva postojeća, formirati jedinstveno preduzeće za proizvodnju i distribuciju  vode, koje će prvih pet godina biti u nadležnosti kantona, a nakon toga u nadležnosti općine Goražde

Rješavanje aktuelnih problema vodosnabdijevanja tema je sastanka koji je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dr. Alije Begovića, održan 09.03.2004. godine u Goraždu između najviših kantonalnih zvaničnika i zvaničnika općine Goražde.

Sastanku su, pored dr. Begovića prisustvovali premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođaš, ministar pravde Midhat Bašić, predsjedavajući Općinskog vijeća Zijo Terović i načelnik općine Goražde Mersudin Kožo, te sekretar Vlade BPK Goražde Emir Sijerčić i savjetnik premijera Anka Ćurovac.

Kao što je poznato, snabdijevanje Goražda pitkom vodom dovedeno je u pitanje onog trenutka kada je zbog nagomilanih dugova, prvenstveno po osnovu električne energije i drugih nerješenih problema sa radom prestala “Fabrika vode” u Vitkovićima. Uprkos naporima aktuelne kantonalne vlasti da se regulišu odnosi na relaciji “Fabrika vode,” čiji je osnivač Kanton i JKP “6. mart”, čiji je osnivač Općina Goražde, tako što će se formirati jedinstveno preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode, ništa još konkretno nije urađeno.

Općinsko vijeće Goražde odbilo je nekoliko prijedloga Vlade po ovom pitanju, uz obrazloženje da ovo jedinstveno preduzeće treba da bude u nadležnosti općine, ali tek onda kada se riješi upotrebna dozvola za “Fabriku vode” i kada se izmire sva dugovanja ovog preduzeća koja u ovom trenutku premašuju cifru od 700.000,00 KM.

S ciljem rješavanja ovog problema formirana je i komisija na čijem čelu se nalazi predsjedavajući Skupštine kantona dr. Alija Begović koja je održala niz sastanaka sa proizvođačem i distibuterom vode “Fabrikom vode” i JKP “6. mart”. Direktori ova dva preduzeća, prema riječima dr. Begovića trebala su uraditi zajednički elaborat o formiranju jedinstvenog preduzeća, ali konstatovano je da ni to do sada nije učinjeno.

Smatrajući da je krajnji rok za rješavanje ovog problema davno istekao, najviši predstavnici kantonalne i općinske vlasti na ovom sastanku dogovorili su se da učine posljednji napor u prevazilaženju razlika i da izađu sa konkretnim prijedozima, čijom realizacijom bi građani Goražda konačno dobili pitku vodu, od sadašnje tehnološke, koja ide cijevima sa vodozahvata Splavište i Čajniče.

Kako je Vlada kantona, prema riječima premijera mr. Salka Obhođaša izrazila sumnju u finansijske izvještaje JKP “6 mart”, na ovom sastanku zaključeno je da općina Goražde odmah, uputi zahtjev finansijskoj policiji za kontrolu poslovanja JKP “6. mart” Goražde u posljednje tri godine, sa posebnim osvrtom na distribuciju i naplatu vode po mjesecima.

Na prvoj, narednoj sjednici Općinskog vijeća Goražde, vijećnici bi trebali da se izjasne o najnovijem prijedlogu Vlade kantona, kojeg ona smatra trenutno najprihvatljivijim rješenjem kad je riječ o rješavanju nagomilanih problema u ovoj oblasti. Naime, Vlada BPK Goražde ponudila je općini Goražde da razmotri mogućnost da “Fabrika vode” kao jedinstveno preduzeće u nadležnosti kantona, preuzme sve obaveze oko održavanja sistema vodosnabdijevanja, distribucije i naplate vode, kao i obaveze zaostalih dugovanja i to na period od pet godina, a nakon isteka tog perioda, da se svi subjekti vodosnabdijevanja prenese u nadležnost općine Goražde.

Ovo je još jedan od niza prijedloga Vlade kantona, koja smatra da više niko nema opravdanje da građane Goražda ostavlja bez pitke vode, a ako općina Goražde, odnosno Općinsko vijeće odbije i ovaj prijedlog Vlade, predsjedavajući Skupštine dr. Alija Begović najavio je mogućnost da Kanton u tom slučaju, iskoristi svoje pravo nadležnosti nad vodozahvatima, pa da Javnom komunalnom preduzeću “6. mart” postavi uslove pod kojima će građanima naplaćivati kubike potrošene vode.

No, učesnici ovog sastanka vjeruju da do ove kranje solucije neće doći, već da će Općinsko vijeće Goražde konačno dati zeleno svjetlo na formiranje jedinstvenog kantonalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i naplatu vode, te da će građani Goražda konačno u svojim slavinama imati pitku vodu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.