• OBJAVLJENO: 29.03.2004.
Ukidanje carinske ispostave u Goraždu pogubno za sve!

O negativnim posljedicama po goraždansku privredu nakon ukidanja Carinske ispostave u Goraždu, razgovarano je na sastanku premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša sa trgovinskim savjetnikom Ambasade Austrije u BiH Robertom Luck-om .

Ovaj sastanak upriličen je na inicijativu direktora firme “Bektointernacional” Ahma Adžovića, a pored njega, sastanku je prisustvovao i stručni saradnik u Carinskoj ispostavi Goražde Sabit Ćurovac, te direktori preduzeća “Pobjeda Rudet”, “Pobjeda Sport”, UNIS Ginex, Tvornica alata i Tvornica procesne opreme.

Najava CAFAO-a da će doći do ukidanja Carinske ispostave u Goraždu ozbiljno je zabrinula Vladu kantona, kao i sve izvozno orjentisane goraždanske firme, čija proizvodnja je direktno vezana za najvećeg goraždanskog izvoznika firmu”Bektointernacional”. Ova firma, će ako se ukine carinska ispostava, prema riječima direktora Adžovića, prepoloviti svoju proizvodnju, a samim tim i broj radnika, a ozbiljno se razmišlja i o dislociranju firme u Austriju, gdje joj je i sjedište. Ovo bi imalo nesagledive posljedice i za cjelokupnu goraždansku privredu i preduzeća koja, kao što je to slučaj sa “Tvornicom alata”, preko Bektointernacionala indirektno izvoze svoje proizvode ili koja sarađuju sa ovom firmom

Prema riječima premijera BPK Goražde Salka Obhođaša, Skupština i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su putem deklaracije, koja je upućena na adrese CAFAO-a i OHR-a,  već izrazili svoj politički stav protiv ukidanja Carinske ispostave u Goraždu i ukazali na veoma negativne posljedice ove odluke po goraždansku privredu, koja se ionako suočava sa nizom problema.

Na sastanku sa trgovinskim savjetnikom austrijske ambasade u BiH, dogovoreno je da i Austrija, kao direktno zainteresovana zemlja zbog učešća svog kapitala u firmi Bektointernacional, svojim diplomatskim putevima, pokuša sve učiniti kako bi se spriječilo ukidanje Carinske ispostave u Goraždu.

Samo zajedničkim naporima svih zainteresovanih subjekata, učešćem austrijske ambasade i Vladom Kantona kao partnerom u razgovorima sa OHR-om i CAFAO-om može se uticati na ovu pogubnu odluku, koja bi za posljedicu imala otpuštanje preko 1000 radnika ovih preduzeća, zaključeno je ovom prilikom.

Neshatljivo je inače, moglo se čuti na ovom sastanku, kako je uopšte došlo do ove odluke CAFAO-a, kad se ima u vidu da je u Goraždu nedavno izgrađen jedan od najsavremenijih carinskih terminala u koji je uloženo preko 1.200.000,00 KM, i kad su zaposleni u ovoj ispostavi, nakon stručne obuke dobili certifikate za rad. Ova odluka je sporna i po tome što bi Bosansko-podrinjski kanton Goražde, njenim sprovođenjem bio jedini kanton bez carinske ispostave, a pravo na carinsku ispostavu, zagarantovano je i Dejtonskim sporazumom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.